PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem łańcuchów dostaw
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 26-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Staniewska   

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):135-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W obecnych warunkach pojęcie bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia zarówno w aspekcie społecznym jak i gospodarczym. Celem pracy jest wskazanie kluczowych składników wpływających na bezpieczeństwo oraz obszarów i elementów doskonalenia podejmowanych działań w łańcuchach dostaw. Osiągnięcie celu pracy wymaga identyfikacji istoty łańcuchów dostaw oraz kluczowych obszarów ich bezpieczeństwa. W pracy wskazano na kluczowe obszary wpływające na bezpieczeństwo łańcuchów dostaw oraz elementy doskonalenia podejmowanych działań w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Jako metodę badawczą zastosowano analizę literatury przedmiotu dotyczącą zarzadzania łańcuchem dostaw i bezpieczeństwem. Ponadto uwzględniono opinie specjalistów i analityków biznesu oraz praktyków z obszaru logistyki. Jednym z ich kluczowych wyzwań łańcuchów dostaw, ze względu na ich rolę w gospodarce, jest zapewnienie ciągłości i niezawodności realizowanych zadań, które ściśle wiąże się z pojęciem bezpieczeństwa. Odnoszą się one zarówno do realizacji potrzeb społecznych jak również celów podmiotów gospodarczych i pozostałych organizacji. Skutki dotyczące zakłóceń mogą dotyczyć zarówno zaopatrzenia ludności w niezbędne dobra jak również funkcjonowania całej gospodarki. Ich znaczenie szczególne odczuwane było w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw oraz poszczególnych firmy podczas zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19, które zmusiły przedsiębiorstwa do podejmowania istotnych i szybkich decyzji celem ich minimalizacji i zapewnienia ciągłości biznesu. Skutki ekonomiczne zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw okazały się bardzo niekorzystne dla wielu organizacji. Wśród istotnych działań w związku z możliwymi zagrożeniami wskazano miedzy innymi na opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw i zapewnienia ciągłości działania, budowanie silnych relacji z kluczowymi dostawcami, wdrożenie systemów zapewniających widoczność sieci dostaw oraz zastosowanie nowych technologii w celu ograniczenia ryzyka związanego z funkcjonowaniem w niestabilnym otoczeniu biznesowym, przygotowanie i dostosowanie się do nowych sposobów pracy w celu zapewnienia ciągłości działania, analizę wpływu różnych elementów na cały łańcuch dostaw.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top