PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Międzynarodowe Miasto Humanitarne jako globalny hub logistyczny w latach 2018-2021 - studium przypadku
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The International University of Logistics and Transport, Faculty of Logistics and Transport, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Bogucka   

Wydział Logistyki i Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Sołtysowicka 19B, 51-168, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):97-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest funkcjonowanie International Humanitarian City (IHC) jako globalnego centrum logistycznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw akcji humanitarnych (HSCM) w wybranych latach. Uzasadnieniem podjętego zagadnienia jest jego znaczenie w kontekście odpowiadania na potrzeby humanitarne ludności głównie Azji i Afryki. Świadczenie międzynarodowej pomocy humanitarnej wymaga zapewnienia rozwiązań logistycznych warunkujących rozwój HSCM. W artykule przyjęto cel badawczy w postaci określenia roli International Humanitarian City (IHC), globalnego centrum logistycznego w międzynarodowym łańcuchu dostaw pomocy humanitarnej w latach 2018-2021. W artykule postawiono hipotezę, że zdrowie, logistyka i schronienie były kluczowymi sektorami w podejściu klasterowym reprezentowanym w działaniach humanitarnych IHC w latach 2018-2021. Znaczenie IHC, międzynarodowego centrum logistycznego wzrosło ze względu na duże potrzeby humanitarne ludności dotkniętej kryzysami w latach 2018-2021. Osiągnięcie celu badawczego oraz weryfikacja postawionych hipotez była możliwa dzięki zastosowaniu metod badawczych w postaci studium przypadku (case study), desk research (analizy danych zastanych), analizy dokumentów opublikowanych przez IHC, a także metody krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego. W artykule udowodniono, że sektory zdrowia, logistyki i schronienia to trzy kluczowe obszary HSCM w oparciu o działania IHC. Zarządzanie łańcuchem dostaw akcji humanitarnych na przykładzie IHC odznaczało się specjalizacją w kluczowych obszarach wsparcia ludności cywilnej. Specjalizacja ta była charakterystyczna dla logistyki humanitarnej, wpisując się w tzw. podejście klasterowe.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top