PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Model dojrzałości centrów logistycznych
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Faculty of Management, Department of Production, Process and Project Management, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 02-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Paweł Krys   

Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Narbutta 85, 02-524, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):161-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cele: Głównym celem artykułu było zaprezentowanie autorskiego modelu dojrzałości centrów logistycznych, w jego pierwotnej, wcześniej publikowanej wersji oraz udoskonalonej na potrzeby badania niezawodności centrów logistycznych postaci. Drugim celem artykułu uzasadnienie możliwości wykorzystania modelu dojrzałości w celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania centrów logistycznych. Metody: Do przeprowadzenia badań i przygotowania artykułu zastosowano metodę ekspercką (delficką), wykorzystując wiedzę ekspertów związanych zawodowo z centrami logistycznymi, oraz przegląd literaturowy. Wyniki: Wynikiem przeprowadzonych badań i analizy wyników jest udoskonalony w stosunku do wcześniejszych prac model dojrzałości centrum logistycznego. Opracowany model posiada pięć poziomów dojrzałości w dwunastu obszarach przedmiotowych i stosowana jest w nim reprezentacja ciągła. Dla spełnienia postulatu skutecznego funkcjonowania centrum logistyczne powinno spełniać co najmniej warunki trzeciego poziomu dojrzałości ocenianych obszarów. Konkluzja: Opracowany model dojrzałości centrum logistycznego może być wykorzystywany do przebadania i określenia poziomu rozwoju centrum w najważniejszych obszarach jego funkcjonowania, równocześnie pozwalając na odpowiednią ocenę skuteczności jego działania poprzez kompleksową analizę dojrzałości centrum logistycznego, zlokalizowanie punktów wymagających usprawnień. Pozwala on zapewnić ciągłość i niezawodność funkcjonowania centrum. Najważniejsze wnioski i efekty: - Niezawodność centrów logistycznych jest niezwykle istotna dla łańcuchów dostaw - Model dojrzałości centrów logistycznych pozwala na kompleksową analizę badanego centrum - Modele dojrzałości są przyjętą metodą zapewnienia niezawodności przedsiębiorstw - Opracowany model dojrzałości wspomaga zapewnianie niezawodności centrów
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top