PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Logistyka wielodomenowa
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Nauk Społecznych, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 18-11-2021
 
 
Data akceptacji: 20-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mirosław Andrzej Skarżyński   

Wydział Nauk Społecznych, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):213-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję nowego rodzaju starcia zbrojnego, jakim jest bitwa wielodomenowa. Rozważania skupiono na przyszłych operacjach wojskowych, w których bitwy będą prowadzone w wielu sferach. Obecnie bada się jednoczesne wykorzystanie siły kinetycznej i siły niekinetycznej w pięciu wymiarach przestrzeni: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i cybernetycznej. Wielodomenowe siły zadaniowe będą dysponowały zaawansowanym uzbrojeniem i sprzętem oraz zdolnościami zapewniającymi osiągnięcie przewagi nad przeciwnikiem dążącym do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Doświadczenia historyczne potwierdzają, że logistyka determinuje osiągnięcie zwycięstwa w działaniach wojennych, dlatego konieczne są analizy problematyki bitwy wielodomenowej z punktu widzenia możliwości zaspokojenia potrzeb wojsk zaangażowanych w nowy model starcia zbrojnego. W tym celu dokonano identyfikacji logistyki wielodomenowej i zaproponowano definicję pojęcia. Scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania systemu logistycznego w bitwie wielodomenowej i zwrócono uwagę na rolę transportu w dostawach zaopatrzenia. Przedstawiono nowy wariant organizacji dowozu do wysoce mobilnych pododdziałów działających w dużym oddaleniu od sił głównych. Dzięki wykorzystaniu transportowych bezzałogowych statków powietrznych znajdujących się etatowo w kompanii wsparcia stanie się możliwe na obszarze operacji wielodomenowej samodzielne zaspokojenie potrzeb materiałowych pododdziałów wchodzących w skład brygady. Przeniesienie części dostaw w nowy wymiar przestrzeni wymagać będzie wdrożenia do wojsk lądowych nowych rodzajów bezzałogowych statków powietrznych i stworzenia procedur ich właściwego wykorzystania w celu wyzyskania w pełni ich możliwości działania w zróżnicowanym środowisku operacyjnym. Obecnie prowadzone testy prototypów są na tyle zaawansowane, że za kilka lat dostawy zaopatrzenia za pomocą bezzałogowych statków powietrznych do pododdziałów staną się rutynowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach logistyki taktycznej, podobnie jak obecnie prowadzony dowóz środków bojowych i materiałowych kolumnami samochodów ciężarowo-terenowych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top