PL EN

Zasady etyki

 
(Opracowane na podstawie COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Czasopismo Systemy Logistyczne Wojsk prowadzi politykę zasad etycznych w oparciu o COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors. Kieruje się między innymi zasadami: fair play, zapobiegania konfliktom interesów członków redakcji, terminowości, poufności, zapobiegania konfliktom interesów związanych z recenzentami, zapobiegania konfliktom interesów autorów, rzetelnej prezentacji raportów badawczych, oryginalności pracy, rzetelności źródeł, eliminacji błędów w opublikowanych pracach.

Czasopismo Systemy Logistyczne Wojsk prowadzi politykę wykrywania plagiatu. Autorzy powinni przedstawić do publikacji wyłącznie oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości lub w części w jakimkolwiek innym składzie autorskim. Dodatkowo, Autorzy gwarantują, że złożony do wglądu artykuł nie został również przekazany do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej, itp. Autorzy zobligowani są do wskazania (cytowania) publikacji, które użyte zostały do tworzenia artykułu. Podstawową odpowiedzialność ponosi osoba składająca artykuł.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top