PL EN
Czasopismo naukowe „Systemy Logistyczne Wojsk” wydawane jest cyklicznie od 1976 r. przez Instytut Logistyki, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowej Akademii Technicznej. Adresowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych, kadr logistycznych wojska i przedsiębiorstw oraz studentów. Jest wyjątkowym czasopismem na rynku wydawniczym zawierającym artykuły zarówno z obszaru logistyki wojskowej oraz logistyki cywilnej. Wysoka wartość merytoryczna Czasopisma jest rozpoznawalna przez szerokie grono pracowników nauki i praktyków. Czasopismo „Systemy Logistyczne Wojsk” w pełni wpisuje się w cele wynikające ze Strategii Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej, a tematyka w nim poruszana jest zbieżna z misją uczelni. Czasopismo znajduje się na liście MEiN (70 pkt).

Informujemy, że od dnia 18.09.2023 (data zgłoszenia artykułu) w przypadku artykułów przyjętych do druku (po pozytywnej recenzji naukowej) pobierana jest opłata za przetwarzanie artykułu w wysokości 1000 PLN.

Redaktor Naczelny: dr inż. Ryszard Lewiński
83.58
ICV 2022
70
MNiSW

Bieżący numer

2/2023 vol. 59
 
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top