PL EN

Wykaz recenzentów w poszczególnych latach

 
Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2023 roku:
Sławomir AUGUSTYN,
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Igor BETKIER,
Wiktor BIERNIKOWICZ,
Anna BORUCKA,
Dorota BURCHART,
Ewa DĘBICKA,
Monika GÓRSKA,
Dariusz GRALA,
Grzegorz GRZECZKA,
Zdzisław HRYCIÓW,
Bartosz KOZICKI,
Dorota KRUPNIK,
Karolina LIS,
Dariusz NAGRABSKI,
Adam OSTANEK,
Małgorzata OZIĘBŁO,
Mieczysław PAWLISIAK,
Monika ROMAN,
Adam SADOWSKI,
Tomasz SMAL,
Wojciech SOKOŁOWSKI,
Ramona-Monica STOICA,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Tomasz WAŚNIEWSKI,
Marta WINCEWICZ-BOSY,
Daniela VOICU.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2022 roku:
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Anna BORUCKA,
Dorota BURCHART,
Sławomir BYŁEŃ,
Ryszard CHROBAK,
Dariusz GRALA,
Maciej KAŹMIERCZAK,
Dorota KRUPNIK,
Mieczysław PAWLISIAK,
Grzegorz Zenon PILARSKI,
Adam RADOMYSKI,
Grzegorz ROSŁAN,
Adam SADOWSKI,
Konrad STAŃCZYK,
Zbigniew ŚCIBIOREK,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Denis WALENTYNOWICZ- LISOWIENKO,
Tomasz WAŚNIEWSKI,
Bernard WIŚNIEWSKI.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2021 roku:
Andrzej BUJAK,
Andrzej BURSZTYŃSKI,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Anna BORUCKA,
Anna RYCHŁY-LIPIŃSKA,
Bartosz PĄCZEK,
Bogdan GRENDA,
Dariusz GRALA,
Dorota BURCHART,
Ewa DĘBICKA,
Ilona URYCH,
Konrad STAŃCZYK,
Marcin CHRZĄŚCIK,
Marek KALWASIŃSKI,
Marian BRZEZIŃSKI,
Mieczysław PAWLISIAK,
Paweł LESZCZYŃSKI,
Paweł ŚLASKI,
Sławomir AUGUSTYN,
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Szymon MITKOW,
Tadeusz WAŚCIŃSKI,
Tomasz JAŁOWIEC,
Władysław LEŚNIKOWSKI,
Włodzimierz FEHLER,
Zbigniew ŚCIBIOREK.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2020 roku:

Zdzisław CUTTER,
Curteanu DORU,
Marina MARCHISIO,
Krzysztof FICOŃ,
Ilona JACYNA-GOŁDA,
Romuald MAŃKOWSKI,
Jaromir MARES,
Gerd MÜLENBECK,
Krystyna PIENIAK-LENDZION,
Yury PAULIUCHUK,
Andrzej BURSZTYŃSKI,
Vasile CARUTASU,
Joachim FOLTYS,
Laurian GHERMAN,
Roland JACHIMOWSKI,
Tomasz JAŁOWIEC,
Michał KŁODAWSKI,
Konrad LEWCZUK,
Ecaterina Liliana MIRON,
Agnieszka MISZTAL,
Cristian Emil MOLDOVEANU,
Emilian SZCZEPAŃSKI,
Zbigniew WIŚNIEWSKI,
Jolanta ŻAK,
Stjepan DOMJANČIĆ,
Monika Górska,
Luka MIHANOVIĆ,
Piotr Kryś.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2019 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2018 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2017 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.
Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2016 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2015 roku:

Andrzej Bursztyński,
Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Pavel Foltin,
Joachim Foltys,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Stanisław Smyk,
Andrzej Szymonik,
Zbigniew Wiśniewski
Tomasz Jałowiec,
Jaromir Mares.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2014 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Stanisław Paszkowski,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski,
Piotr Stępniak,
Pavel Foltin,
Joachim Foltys,
Romuald Mańkowski,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Stanisław Smyk,
Zbigniew Wiśniewski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2013 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Stanisław Paszkowski,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski.
Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2012 roku:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Yurij Pauliuchuk,
Stanisław Smyk,
Piotr Stępniak,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2011 roku:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Marian Brzeziński,
Stefan Włudyka.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2010 roku:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Stefan Włudyka.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2009 roku:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Andrzej Szymonik,
Stefan Włudyka.
Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2008 roku:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Andrzej Szymonik,
Stefan Włudyka.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2007 roku:

Jan Figurski,
Zofia Jóźwiak,
Marian Laszczyk,
Franciszek Kuczmarski,
Stefan Włudyka,
Andrzej Janicki,
Szymon Mitkow,
Andrzej Wojeciechowski,
Jarosław Ziółkowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2006 roku:

Zbigniew Bielecki,
Jan Figurski,
Zofia Jóźwiak,
Jacek Koronacki,
Franciszek Kuczmarski,
Marian Laszczyk,
Zygmunt Mierczyk,
Stefan Włudyka.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2005 roku:

Zbigniew Bielecki,
Jan Figurski,
Jacek Koronacki,
Franciszek Kuczmarski,
Marian Laszczyk,
Zygmunt Mierczyk,
Włodzimierz Miszalski,
Stefan Włudyka.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2004 roku:

Franciszek Kuczmarski,
Zbigniew Świątnicki,
Andrzej Janicki,
Ryszard Bochenek,
Stefan Włudyka,
Henryk Popiel,
Jacek Woźniak,
Paweł Ślaski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2003 roku:

Zbigniew Świątnicki,
Ryszard Bochenek,
Piotr Zaskórski,
Stefan Włudyka,
Jacek Koronacki,
Włodzimierz Miszalski,
Jacek Woźniak,
Andrzej Wojciechowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2002 roku:

Andrzej Janicki,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2001 roku:

Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski,
Stefan Wojciechowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 2000 roku:

Józef Paszkowski,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1999 roku:

Władysław Giruć,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1998 roku:

Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski,
Zbigniew Świątnicki.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1997 roku:

Włodzimierz Miszalski,
Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Bogusław Adamczyk.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1996 roku:

Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1995 roku:

Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1994 roku:

Jacek Woźniak,
Włodzimierz Miszalski,
Bogusław Bis.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk w 1993 roku:

Stanisław Świtalski,
Jacek Woźniak.
Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1992 roku:

Stanisław Świtalski,
Jacek Woźniak,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1991 roku:

Stanisław Świtalski,
Marian Socala,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1990 roku:

Stanisław Świtalski,
Marian Socala,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1989 roku:

Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1988 roku:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1987 roku:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1986 roku:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Kaczyński,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1985 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Socala,
Włodzimierz Miszalski,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1984 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Socala,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1982 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1981 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1980 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1979 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1978 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1977 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

Lista recenzentów wspierających proces publikacyjny Zeszytów Naukowych Systemy Logistyczne Wojsk (wcześniej Systemy Zabezpieczenia Wojsk) w 1976 roku:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top