PL EN

Redakcja

 
Redaktor Naczelny:
dr inż. Ryszard Lewiński
mail: ryszard.lewinski@wat.edu.pl
tel. 261 837 877

Z-ca Redaktora Naczelnego:
kpt. mgr inż. Grzegorz Wiejak, grzegorz.wiejak@wat.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
mgr Małgorzata Adamkiewicz, malgorzata.adamkiewicz@wat.edu.pl

Redaktor merytoryczno-językowy:
mgr inż. Małgorzata Skura

Redaktor ds. współpracy międzynarodowej:
płk dr inż. Mariusz Gontarczyk

Redaktorzy językowi:
język angielski:
płk dr inż. Mariusz Gontarczyk

Redaktorzy tematyczni:
LOGISTYKA W SIŁACH ZBROJNYCH
Logistyka Sił Zbrojnych RP
prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI;
dr inż. Bogusław ROGOWSKI
Logistyka w misjach zagranicznych
prof. dr hab. n. społ. inż. Mieczysław PAWLISIAK.
Logistyka w ramach państwa gospodarza
dr hab. Sławomir BYŁEŃ.
LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH PAŃSTWA
Logistyka w stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny)
płk dr hab. Konrad STAŃCZYK;
dr Paulina ZAMELEK.
Logistyka w czasie katastrof i awarii technicznych
ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA;
dr inż. Tomasz WAŚNIEWSKI.
Logistyka w czasie zagrożeń
dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN.
LOGISTYKA W GOSPODARCE
Logistyka w zaopatrzenia
dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ, prof. WAT
dr Małgorzata OZIĘBŁO
kpt. dr inż. Ramona-Monica STOICA
Logistyka produkcji
dr inż. Paweł ŚLASKI
dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA
Logistyka dystrybucji
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK
dr inż. Paulina OWCZAREK
kpt. dr inż. Daniela VOICU
Logistyka odpadów
dr Dorota KRUPNIK.

Redaktor statystyczny:
dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW

Opracowanie stylistyczne i korekta:
Renata Borkowska

DTP:
Sławomir Dębski

Projekt graficzny okładki:
Barbara Chruszczyk
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top