PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Model doboru pojazdów do zadań w transporcie drogowym z wykorzystaniem aplikacji log-hub i solver
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
National Suppert Detachment, Headquarter Eurocorps
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
3
Politechnika Warszawa, Wydział Transportu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 14-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Jóźwiak   

National Suppert Detachment, Headquarter Eurocorps
 
 
SLW 2021;55(2):193-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na podstawie dostępnej literatury, charakterystyki zadań transportowych realizowanych w sieciach transportowych i podziale środków transportowych ze względu na realizowane zadania został opracowany model doboru pojazdów do zadań w transporcie drogowym z wykorzystaniem aplikacji log-hub i solver bazując na arkuszu kalkulacyjnym Excel. Model składa się z kilku elementów: arkusza do obliczania odległości i czasu przejazdu na podstawie kodów pocztowych lub nazw miejscowości, bazy dostępnych pojazdów, które mogą mieć 10 różnych ładowności, 3 sieci dla których można dobrać pojazdy ze względu na minimalizacje kosztów, oraz arkusza wspomagającego podejmowanie decyzji dotyczących doboru pojazdów do zadań. Model uwzględnia różnice w czasie jazdy różnymi pojazdami na tej samej trasie (czas jazdy dla samochodu osobowego i ciągnika siodłowego) oraz różny czas rozładunku dla pojazdów o różnej ładowności. Przedmiotem analizy jest przewóz paletowych jednostek ładunkowych, niewymagających zapewnienia specjalnych warunków przejazdu. Model opiera się na pojazdach o nadwoziu uniwersalnym. Analizie podlegały 3 sieci. Z analizy wynika, że sieć 1 jest czysto teoretyczną siecią z perspektywy przewoźnika i transportu ładunków. Koszty w niej są o połowę niższe niż w przypadku sieci 2. Sieć 3 służy do dobrania pojazdów dla kilku lokalizacji, przy założeniu, że wszystkie wyruszają z tej samej miejscowości. Na podstawie opracowanego i zweryfikowanego modelu wywnioskowano, iż podczas analizy kosztów powinno się brać pod uwagę realny, a nie abstrakcyjny układ sieci (zazwyczaj pojazdy muszą dojechać do miejsca załadunku i po wykonaniu zadania dojechać z miejsca rozładunku do innego punktu, co generuje koszty i wpływa na wydłużenie czasu przejazdu). Należy unikać zadań, które odbywają się na krótkich odcinkach i wymagają długich dojazdów (generuję to największe koszty). Pojazdy o mniejszej ładowności szybciej realizują zadania, dlatego sprawdzą się bardziej do transportu ładunków, które wymagają minimalizacji czasu przejazdu lub dużej dynamiki dostaw.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top