PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Koncepcja modelu systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w czasie pandemii
Artur Szymonik 1, A,C-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 22-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Artur Szymonik   

Military University of Technology, Poland
 
 
SLW 2022;57(2):5-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konieczność właściwego zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym determinowana jest jego decydującą rolą w zapewnieniu warunków do przetrwania. Szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dążenie do implementacji właściwych modeli systemu bezpieczeństwa zdrowotnego wydaje się kluczowe w procesie zarządzania nim. Skuteczne zarządzanie opieką zdrowotną jest jednym z głównych elementów zdrowszego społeczeństwa, w którym pozytywne działania w zidentyfikowanym segmencie badań, technologii oraz zarządzania, mają ogromny potencjał, aby poprawić globalną reakcję na potencjalne przyszłe kryzysy zdrowotne. Celem opracowania jest zaproponowanie modelu systemu bezpieczeństwa zdrowotnego, uwzględniającego dynamikę zmian jego determinantów, spowodowaną trwaniem pandemii COVID – 19, a intencją zaprezentowanych rozwiązań jest optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów w okresie kryzysu zdrowotnego. Głównym problem badawczym artykułu jest pytanie: w jaki sposób nowy model systemu bezpieczeństwa zdrowotnego uwzględniałby potrzeby opieki zdrowotnej w warunkach trwania pandemii COVID - 19? Stosując metodę obserwacyjną oraz wykorzystując dostępne badania oraz dane eksploracyjne i interwencyjne związane z COVID - 19, podjęto próbę zaproponowania modelu, którego celem jest sprawne zarządzanie opieką medyczną świadczoną dla pacjentów, w tym właśnie z COVID - 19 i innymi chorobami oraz osób zdrowych, w ramach zintegrowanych ram szeroko rozumianej profilaktyki. Ukierunkowanie się w stronę modeli zorientowanych na technologię, z dobrze dopasowaną infrastrukturą, może skutkować lepszymi wynikami w profilaktyce i opiece nad chorymi na COVID - 19. Rozwój technologii służyć będzie również implementacji nowych modeli, umożliwiających zastosowanie: genomiki, proteomiki, nanotechnologii, materiałoznawstwa oraz urządzeń cyfrowych dla wcześniejszej diagnozy i kontroli zakażeń. Przedstawiony model opracowano przy uwzględnieniu różnorodnych czynników oraz uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na jego wydajność, a także prawidłowe funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top