PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE TEORII KOLEJEK W PROCESIE DECYZYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
SLW 2019;50(1):65-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy optymalizacyjnej małego przedsiębiorstwa transportowego dysponującego jednym samochodem dostawczym. We wstępie przedstawiono zasady funkcjonowania systemów masowej obsługi oraz podstawowy aparat matematyczny, który był niezbędny na etapie planowania rozwoju kolumny samochodowej wybranej firmy usługowej. Dla przykładowej firmy transportowej wyznaczono podstawowe parametry ilościowe, które były podstawą podjęcia racjonalnej decyzji o zwiększenie parku samochodowego.
 
REFERENCJE (21)
1.
FAURE, R., BOSS, J. P., & LE GARFF, A. (1982). Badania operacyjne. Państwowe Wydaw. Naukowe.
 
2.
FICOŃ, K. (2006). Badania operacyjne stosowane: modele i aplikacje. BEL Studio.
 
3.
FICOŃ, K. (2006). Badania operacyjne stosowane: modele i aplikacje. BEL Studio. FILIPOWICZ, B. (1996). Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych: analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 
4.
GNIEDENKO, B., & KOWALENKO, N. (1971). Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa.
 
5.
HELLWIG, Z. (1968). Elementy rachunku probabilistycznego i statystyki matematycznej. Warszawa 1968.
 
6.
JACYNA, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydaw. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 
7.
JACYNA, M. (1999). Wybrane zagadnienia modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 
8.
JACYNA, M., & ŻAK, J. (2012). Zastosowanie teorii kolejek do analizy i oceny procesu transportowego w centrum logistycznym. Logistyka, 4, 275-284
 
9.
KACPRZYK, J., & WĘGLARZ, J. (2002). Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Oficyna EXIT, Warszawa.
 
10.
KASPRZAK, T. (1974). Parametryczne zadanie wielokryterialnego wyboru (w:) Badania operacyjne w nowoczesnym zarządzaniu, red. T. Kasprzak, PWE, Warszawa.
 
11.
KISIELEWSKI, P., SOBOTA Ł. (2016). Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(6), 600-604.
 
12.
KOPOCIŃSKI, B. (1973). Zarys teorii odnowy i niezawodności. Państwowe Wydaw. Naukowe.
 
13.
KOZUBSKI, J. (2000). Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
14.
KOZNIEWSKA, I., & WLODARCZYK, M. (1978). Modele odnowy, niezawodnosci i masowej obslugi. PWN, Warszawa, 335.
 
15.
KRAWCZYK, S. (1996). Badania operacyjne dla menedżerów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 
16.
OBRETENON, A., & DIMITROW, B. (1989). Teoria masowej obsługi: Poradnik. PWN.
 
17.
ROZENBERG, W., PROCHOROW, A. (1965). Teoria masowej obsługi. Warszawa: PWE.
 
18.
SOBCZYK, M. (2016). Statystyka. Warszawa: PWN.
 
19.
TIHONENKO, O. M. (2003). Modele obsługi masowej w systemach informacyjnych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 
20.
WOLSZCZAN, J. (1970). Zastosowania teorii masowej obsługi w transporcie samochodowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 
21.
Zítek, D. F. (1974). Stracony czas: elementy teorii obsługi masowej. Państwowe Wydawn. Naukowe.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top