PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bezpieczeństwo morskie w ujęciu ogólnej teorii systemów L. von Bertalanffy`ego
,
 
,
 
Krzysztof Ficoń 1, A-B,E-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Naval Academy, Faculty of Command and Naval Operations, Support Demartament, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 02-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Zięcina   

Katedra Operacji Morskich / Zakład Wsparcia Faculty of Command and Naval Operations,Support Demartament, Akademia Marynarki Wojennej Polish Naval Academy, Śmidowicza 69, 81-127, Gdynia, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):101-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono autorską koncepcję modelowania bezpieczeństwa morskiego z wykorzystaniem aparatury ogólnej teorii systemów L. von Bertalanffy'ego. We wstępie sformułowano założenia metodologiczne ogólnej teorii systemów, które posłużyły do zbudowania sformalizowanego modelu systemu bezpieczeństwa morskiego, uwzględniającego wszystkie podstawowe struktury topologii systemu, tj. specyfikację środowiska systemowego. Wykorzystując aparat narzędziowy ogólnej teorii systemów L. von Bertalanffy'ego w modelowanym Systemie Bezpieczeństwa Morskiego wyróżniono podstawowe elementy podejścia systemowego, tj. pojęcie zbioru, elementy strukturalne, relacje systemowe, otoczenie zewnętrzne i wejścia systemowe oraz wyjścia. Główną tezą badawczą jest to, że bezpieczeństwo morskie, które jest swego rodzaju systemem otwartym, może być interpretowane w oparciu o ogólną teorię systemów, która dostarcza skutecznych narzędzi badawczych dla szerszego spojrzenia na aplikacyjną stronę bezpieczeństwa morskiego. Podstawą tej tezy jest założenie, że bezpieczeństwo morskie można interpretować jako prakseologiczny system działania funkcjonujący w określonym holistycznym środowisku, stale wymieniający z nim informacje, energię i materię, dzięki czemu entropia (nieporządek) systemu pozostaje w pewnej (bezpiecznej) równowadze. Na koniec dokonano krótkiej analizy kontrowersji wokół uniwersalnego podejścia systemowego w odniesieniu do zastosowań w naukach społecznych i humanistycznych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top