PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Włączenie ukraińskich dzieci i młodzieży do polskiego systemu edukacji jako element bezpieczeństwa społecznego uczniów z doświadczeniem uchodźczym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, Faculty of Administration and National Security, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 24-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Lubimow   

Zakład bezpieczeństwa narodowego Faculty of Administration and National Security, Akademia im. Jakuba z Paradyża The Jacob of Paradies University in Gorzów Wielkopolski, CHOPINA 52, 66-400, Gorzów Wlkp., Polska
 
 
SLW 2022;57(2):127-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Podjęte w artykule rozważania obejmują problematykę narzędzi włączenia dzieci z doświadczaniem uchodźczym z Ukrainy w środowisko szkolne jako aparatu oddziałującego na stan bezpieczeństwa społecznego oraz będących jednym z wyznaczników zdolności państwa do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego. Za cel rozważań przyjęto charakterystykę procesów wsparcia w polskich szkołach w zakresie integracji uczniów uchodźczych do polskiego systemu edukacji. Postawiono następującą hipotezę: praktyka wykorzystania określonych w prawie narzędzi integracji wskazała na niedoskonałość stworzonego systemu wsparcia ucznia cudzoziemskiego w procesie integracji. W artykule wykorzystane zostały badania prowadzone w ramach projektu „Procesy inkluzji imigrantów pochodzenia ukraińskiego w społeczeństwie polskim na przykładzie województwa lubuskiego” realizowanego w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2022. Proces badawczy prowadzony był z wykorzystaniem metody formalno-dogmatycznej, dzięki której poddano analizie normy prawa polskiego co pozwoliło na sformułowanie wniosków, metody analizy i krytyki piśmiennictwa, metody badań ilościowych oraz jakościowych. Badania ilościowe i jakościowe przeprowadzono w dniach od 6 do 24 czerwca 2022 r. w szkołach, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy mieszkające w Gorzowie Wielkopolskim. Ogólny wniosek z przeprowadzonych rozważań jest taki, że system wspierania integracji studentów z doświadczeniem uchodźczym wymaga weryfikacji pod kątem rozwiązań normatywnych, infrastrukturalnych i kadrowych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top