PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBRANE PROBLEMY LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ - MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY LOGISTYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):145-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia uwarunkowania związane z powstaniem i rozwojem stosunkowo nowego obszaru wiedzy i biznesu, jaką jest logistyka międzynarodowa, która - jako przedmiot pod tą samą - zawiera się w aktualnej ofercie dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej, dla studentów na kierunku logistyka. Niniejszy artykuł zawiera rozważania w zakresie wybranych problemów logistyki międzynarodowej w obszarze międzynarodowych systemów logistycznych, co tym samym stanowi jego cel. Przedstawione zostały zasady i etapy tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych oraz zagadnienia związane z integracją międzynarodowego rynku towarów i usług. Przedstawione zostały także zasady i etapy tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych. Artykuł stanowi trzecią w kolejności publikację prezentującą problematykę logistyki międzynarodowej w zakresie obowiązującym w WAT.
 
REFERENCJE (15)
1.
Beier F. i Rutkowski K., Logistyka, Wyd. X, O.W. SGH, Warszawa 2004.
 
2.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1999.
 
3.
Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań 2004.
 
4.
Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, CH Beck, Warszawa 2009.
 
5.
Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.: Koncepcja krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, WROLOG, Wrocław 2009.
 
6.
Korczak J., Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
 
7.
Nowicka - Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000
 
8.
Pfohl H. C., Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 
9.
Pfohl Hans.C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 
10.
Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, WAE, Katowice 2006.
 
11.
Schary P. i Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży , WN PWN, Warszawa 2002.
 
12.
Zamkowska S., Zagożdżon B., Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska 2011.Artykuły:
 
13.
Mindur M., Zarys europejskiej polityki logistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
 
14.
Wasiak M., Powiązania systemu logistycznego Polski z globalnym makrosystemem logistycznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport 2010 Z. 75.
 
15.
Żak J., Jachimowski R., Jacyna I., Kłodawski M., Lewczuk K., Istota funkcji realizowanych przez podsystem krajowego systemu logistycznego, Czasopismo Logistyka 2010 Nr 4. ISSN czasopisma :1231-5478.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top