PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
Wpływ pandemii COVID-19 na edukację podchorążych logistyków: stadium przypadku
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Land Forces, Faculty of Management, Department of Logistics, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 26-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Kazimierz Kowalski   

Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Faculty of Management/ Department of Logistics, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Military University of Land Forces, Czajkowskiego 109, 51147, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):209-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wybuch Covid-19 spowodował ograniczenia w procesie kształcenia na uczelniach wyższych, w tym na wyższych uczelniach wojskowych. Ograniczenia te zostały wprowadzone niemal z dnia na dzień. Ograniczenia wywołane pandemią Covid-19 z jednej strony nadwerężyły słabe ogniwa procesu edukacyjnego realizowanego w uczelni wojskowej, a z drugiej strony zaowocowało to pojawieniem się nowych sytuacji problemowych w ww. procesie. Celem artykułu jest określenie wpływu pandemii Covid-19 na zarządzanie wyższą uczelnią wojskową i proces kształcenia podchorążych w ogóle, a zwłaszcza na kształcenie podchorążych logistyków. Obejmuje identyfikację inicjowania działań kierowniczych mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii na proces kształcenia podchorążych, wpływ koronawirusa na mobilność, realizację zajęć praktycznych – specjalistycznych i informatycznych. laboratoria, ćwiczenia terenowe i inne. Głównym problemem badawczym była odpowiedź na pytanie, jak odporny jest system szkolnictwa wyższego armii na zakłócenia spowodowane pandemią Covid-19 w zakresie wyszkolenia podchorążych – logistyków wojskowych. Badanie przeprowadzono metodą jakościową na podstawie pojedynczego studium przypadku, włączając wywiad swobodny pogłębiony. Wyniki badań wskazują m.in., że pandemia nie wpłynęła istotnie na wartość współczynnika zdawalności podchorążych w stosunku do jego wartości średniej przed okresem pandemii oraz, że do kwestii zarządzania uczelnią wojskową w czasie pandemii należy podejść holistycznie.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top