PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Transport lotniczy materiałów medycznych samolotem Preighter w pandemii Covid-19
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Institute of Logistics, Poland
 
2
Ministry of Infrastructure, Department of Transport Strategy, Poland
 
3
Transport and Telecommunication Institute, Latvia
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-06-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Augustyn   

Instytut Logistyki, Wojskowa Akademia Techniczna, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):83-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Transport lotniczy odgrywa istotną rolę w łańcuchu dostaw ładunków. Wykorzystuje się go do przewozu towarów niebezpiecznych, np. materiałów medycznych. Jego rola nabrała szczególnego znaczenia, gdy pandemia Covid-19 doprowadziła do drastycznego spadku liczby operacji lotniczych. W odpowiedzi na kryzys wielu przewoźników lotniczych tymczasowo zamieniło samoloty pasażerskie na samoloty typu preighter. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa, wzrost cen frachtu i złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu obserwuje się spadek zainteresowania przewozem ładunków przy użyciu tego typu samolotów. Celem badań było wskazanie roli samolotów typu preighter w transporcie środków medycznych w pandemii Covid-19. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie uwarunkowania sprawiły, że samoloty typu preighter odegrały wiodącą rolę w transporcie zaopatrzenia medycznego w pandemii Covid-19? W publikacji przyjęto następujące hipotezy: 1. Udział samolotów preighter w pandemii Covid-19 zależy od wzrostu liczby zakażeń. 2. Międzynarodowe i europejskie przepisy lotnicze regulują jedynie wytyczne dotyczące przewozu ładunków z wykorzystaniem miejsc pasażerskich. 3. Ze względu na specyfikę transportu szczepionek Covid-19, ich bezpieczne dostarczenie gwarantuje termiczny kontener transportowy. W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: analiza i synteza, porównanie, poszukiwanie aktów normatywnych i literatury przedmiotu, abstrakcja, wnioskowanie. Autorzy mają nadzieję, że wyniki uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań oraz przedstawione rozważania będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych badań naukowych nad omawianą tematyką.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top