PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wyzwania stojące przed menedżerami branży lotniczej w kryzysie. Strategie zarządzania logistyką i zarządzanie pracą zespołową
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Transport and Telecommunication Institute, Latvia
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-06-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Iyad Alomar   

Transport, Transport and Telecommunication Institute, Lomonosova 1, LV-1019, Riga, Latvia
 
 
SLW 2022;56(1):67-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule autorzy przedstawiają ogólny przegląd wpływu kryzysu pandemicznego na branżę lotniczą. Obecny kryzys pandemiczny poważnie wpływa na branżę lotniczą, a w konsekwencji na łańcuch logistyczny na całym świecie, zwłaszcza w drugiej połowie 2019 roku i na początku 2020 roku. Ponieważ branża lotnicza odgrywa bardzo istotną rolę w logistyce transportowej na całym świecie, autorzy przeanalizowali również wpływ sposobu zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu na radzenie sobie z trudnościami i zmniejszenie całkowitych strat firmy. Uważają oni, że dobry i skuteczny menedżer, który określa strategię firmy i jej postrzeganie, jest w stanie uratować branżę poprzez znalezienie alternatywnych metod i narzędzi w technice i technologii utrzymania działalności i zmniejszenia całkowitych strat. Zdolność kierownictwa do bycia zwinnym sprawdza się w takich sytuacjach poprzez dobór odpowiedniego zespołu i polityki. Autorzy przeprowadzili badanie, aby odpowiedzieć na dwa główne pytania: która ze strategii zarządzania jest bardziej adaptacyjna dla organizacji lotniczych w sytuacjach kryzysowych? I jaki jest wpływ zarządzania zespołem na strategię zarządzania w sytuacjach kryzysowych? Z badania wynika, że najlepszą strategią zarządzania organizacjami zajmującymi się obsługą techniczną i naprawami konserwacja, naprawa i dostawa (ang. maintance, repair, operation) są sojusze. Ponadto badanie wskazuje na znaczenie zarządzania pracą zespołową w sytuacjach kryzysowych dla radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top