PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Produkcja przyrostowa w zastosowaniach wojskowych
,
 
Robert Kocur 1, B-C
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Management, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-07-2023
 
 
Data akceptacji: 27-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Stankiewicz   

Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Czajkowskiego 109, 51-147, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2023;58(1):129-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono aktualny potencjał wytwarzania przyrostoweego (Additive Manufacturing - AM) w produkcji urządzeń, części wymiennych, infrastruktury budowlanej, materiałów medycznych, itp. W ramach prezentacji potencjału AM omówiono aktualnie dostępne technologie i materiały wykorzystywane w realizacji druku 3D, ze szczególnym uwzględnieniem technologii druku w metalu. Autorzy dokonali przeglądu i analizy tendencji rozwojowych wykorzystania ww. przedstawionego wytwarzania przyrostowego w wiodących technologicznie armiach. Z analizy dostępnych informacji wynika, że AM w zastosowaniach wojskowych wykorzystywane jest głównie w produkcji części wymiennych dla „wiekowego” sprzętu wojskowego oraz dla sprzętu wojskowego eksploatowanego w warunkach dużego oddalenia od źródeł zaopatrywania w „oryginalne” techniczne środki materiałowe. W referacie, przedstawiono również, autorskie podejście co do możliwości wykorzystania AM w zabezpieczeniu logistycznym Sił Zbrojnych RP. Wyżej wymienione oparto na holistycznej analizie uwarunkowań implementacji technologii AM siłach zbrojnych państw sojuszniczych. Pracę zakończono konkluzją, że wprowadzenie technologii AM do zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP spowoduje wzrost jej efektywności, wydajności i odporności łańcucha dostaw, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia technicznego.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top