PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE METODY PROMETHEE II W PROCESIE OCENY I WYBORU SPRZĘTU WOJSKOWEGO NA POTRZEBY SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO PAŃSTWA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Instytut Transportu Samochodowego
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):131-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metody analizy wielokryterialnej PROMETHEE II w procesie oceny i wyboru sprzętu wojskowego. Prezentowana metoda została poparta praktycznym przykładem. Przedstawiona metoda mogą być wykorzystana jako narzędzie wspomagania decyzji w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego. Pamiętać należy, że metody te wykorzystują wiedzę i doświadczenie ekspertów i oceniają każdy możliwy wariant pod kątem spełnienia wielu kryteriów, natomiast zawsze ostateczną decyzje podejmuje człowiek.
 
REFERENCJE (5)
1.
Górny P. (2004). Elementy analizy decyzyjnej. Warszawa, AON.
 
2.
Mitkow Sz. (2013). Analiza wielokryterialna w procesie wyboru dostawcy systemu uzbrojenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2013, CD, 385.
 
3.
Mitkow Sz., Dębicka E. (2015). Wykorzystanie rozmytej metody AHP do oceny sprzętu wojskowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, CD.
 
4.
Mitkow Sz., Miszalski W. (2011). On certain acquisition procedures of armament and military equipment. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1/2011, 29.
 
5.
Trzaskalik T. (red.). (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. Warszawa, PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top