PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Bezpieczeństwo rozwoju branży budowlanej w warunkach makroekonomicznej niepewności rynkowej
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Logistics, Faculty of Security, Logistics and Management, Military University of Technology, Poland
 
2
ERBUD, Germany
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 09-01-2024
 
 
Data akceptacji: 22-03-2024
 
 
Data publikacji: 29-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Krupnik   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania/ Instytut Logistyki, Wojskowa Akademia Techniczna, kaliskiego, 00-950, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2023;59(2):189-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W warunkach niepewności funkcjonowania organizacji, która nastąpiła w I połowie 2020 roku, istotną rolę odgrywały czynniki pozwalające na zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa procesów wytwórczych oraz minimalizacja ryzyka. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza problemów związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem organizacji branży budowlanej w warunkach niepewności rynkowej. W pracy postawiono następujący problem badawczy: jakie determinanty ekonometryczne mogą wpływać na popyt oraz na procesy inflacyjne w warunkach rynkowych? Prowadząc badania postawiono i zweryfikowano następującą hipotezę: budownictwo jest wyznacznikiem mechanizmów i czynników stymulujących rozwój i ograniczenia na rynku w ostatnich kilku latach, które mogą uczyć konieczności dobierania odpowiednich narzędzi makroekonomicznych w skali globalnej i zarządczej do kierowania własną organizacją. W badaniach zastosowano metody statystyczne, analizę porównawczą, analizę indeksową, model ECM, bezpośrednią obserwację procesów produkcyjnych i działalności przedsiębiorstwa. Zaproponowany model został zweryfikowany i przetestowany empirycznie w warunkach rynkowych. Przedstawiony materiał jest wynikiem badań empirycznych w branży budowlanej prowadzącej swoją działalność na rynku globalnym jako grupa kapitałowa, w tym na terenie Polski. Nisza badawcza objęła zagadnienia takie elementy jak: analiza rynku inwestycyjnego, stopy bezrobocia, czynniki wpływające na koniunkturę gospodarczą, analiza determinantów PKB w Polsce, procesy inflacyjne uderzające w stabilność branży budowlanej. Bez możliwości badania trendów na rynku, analizy kierunków rozwoju, czynników determinujących rozwój lub stagnację, nie jest możliwe odnoszenie sukcesów w branży budowlanej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top