PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyka i Zarządzania, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-11-2021
 
 
Data akceptacji: 30-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Artur Szymonik   

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyka i Zarządzania, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):159-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzaniem bezpieczeństwem zdrowotnym. W pierwszej części zaprezentowana została problematyka związana z właściwym szacowaniem ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem zdrowotnym oraz możliwości jego efektywnego wykorzystania. Druga część poświęcona jest kwestii zarządzania jakością w zarządzaniu bezpieczeństwem zdrowotnym. Następnie autor skupił się na konieczności wykorzystania kreatywnych form w procesie zarządzania. We wnioskach podkreślona została powaga odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym dla populacji ludzkiej. Kwestia bezpieczeństwa jest coraz częściej rozważana w cywilizacji XXI w. Zdrowie natomiast jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka oraz czynnikiem warunkującym jego egzystencję oraz prawidłowe funkcjonowanie. Korelacja pomiędzy obszarami zdrowia oraz bezpieczeństwa doprowadziła do pojawienia się nowego pojęcia - bezpieczeństwa zdrowotnego. Konieczność właściwego zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym determinowana jest jego decydującą rolą w zapewnieniu warunków do przetrwania i rozwoju regionów, państw, społeczności lokalnych, jednostek. Właściwe szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dążenie do implementacji modeli oceny jakości usług zdrowotnych wydaje się kluczowe w procesie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym. Nowe choroby, takie jak COVID-19, pojawiają się w niespotykanym dotąd tempie, co wymusza poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań oraz kreatywnego podejścia do pojawiających się zagrożeń. Niezwykle szybki rozwój technologiczny dostarcza badaczom oraz podmiotom odpowiedzialnym za kreowanie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jego utrzymanie na właściwym poziomie odpowiednich narzędzi do osiągnięcia oczekiwanych celów.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top