PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
Determinanty bezpieczeństwa magazynu – teoria i praktyka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Supply Chain Management, Faculty of Organisation and Management, Technical University of Lodz, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 12-10-2023
 
 
Data akceptacji: 22-03-2024
 
 
Data publikacji: 29-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Roman Szymonik   

Zakład Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Wólczańska 221, 93-005, Łódź, Polska
 
 
SLW 2023;59(2):37-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W każdym magazynie są realizowane procesy, które mają charakter statyczny i dynamiczny. Przebiegają one w zmiennym środowisku, mającym charakter planowy i przypadkowy, spowodowany różnymi zagrożeniami. Pomocnym narzędziem pozwalającym skutecznie realizować gospodarkę magazynową w sposób bezpieczny jest analiza tego wszystkiego co związane jest z realizowanymi procesami w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone wcześniejsze analizy w warunkach Polski zasugerowały, że obszar ten wymaga dalszych badań, które zostały przedstawione w czterech podrozdziałach: trzy teoretyczne i jeden praktyczny. Celem pracy była identyfikacja i ocena narzędzi oraz praktyk pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo w magazynach w Polsce, w latach 2019 -2022. W publikacji postawiono: − problem badawczy w postaci pytania: w jakim stopniu funkcjonujące systemy techniczne i pozatechniczne wpływają na gospodarkę magazynową w sytuacjach zagrożeń? − dwie luki badawcze, pierwsza przejawia się brakiem opracowań dotyczących identyfikacji zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo magazynu, a druga praktyczna, związana z niedoborem takich badań; − hipotezę – identyfikacja zagrożeń i czynników technicznych wpływa na bezpieczeństwo magazynu. Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety, w której analizowano zagrożenia oraz czynniki wpływające na bezpieczeństwo w magazynach. Zaprezentowane wyniki pozwoliły skonkretyzować zagrożenia, które mogą się pojawić w gospodarce magazynowej, dokonać oceny oraz zaproponować rozwiązania techniczne wpływające na bezpieczeństwo magazynów.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top