PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie informacją w pomocy humanitarnej na przykładzie Humanitarnego Klastra Telekomunikacyjnego (ETC)
,
 
Zenon ZAMIAR 1, A-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Logistics and Transport, International School of Logistics and Transport, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-09-2023
 
 
Data akceptacji: 22-03-2024
 
 
Data publikacji: 29-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
TOMASZ LANDMANN   

Wydział Logistyki i Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Sołtysowicka 19B, 51-168, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2023;59(2):21-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematem artykułu jest zarządzanie informacją w pomocy humanitarnej na przykładzie humanitarnego klastra Emergency Telecommunications Cluster (ETC). Cel rozważań to ustalenie oraz wyjaśnienie podstawowych zasad i rozwiązań zarządzania informacją, jakie przyjęto na poziomie humanitarnego klastra Emergency Telecommunications Cluster (ETC). Materiał badawczy stanowiły dokumenty źródłowe opracowane przez partnerów współpracujących na poziomie ETC, uzupełnione o dane statystyczne, a dodatkowo informacje z piśmiennictwa naukowego. Na potrzeby artykułu wykorzystano metody badawcze w postaci analizy danych zastanych (desk research), analizy dokumentów opublikowanych na temat działalności ETC, a w zakresie pomocniczym logiczne wnioskowanie w oparciu o zebrany materiał. Analiza zaprezentowanego materiału pozwala stwierdzić, że na potrzeby ETC stosuje się zróżnicowane wytyczne, zasady, procedury oraz rozwiązania w zarządzaniu informacją. Są dostosowane do realizowania zadań humanitarnych w ramach przygotowania na zagrożenia (Preparedness) oraz reagowania na kryzysy (Emergency). ETC spełnia funkcję dostawcy rozwiązań i usługodawcy w zakresie telekomunikacji awaryjnej. Funkcjonowanie ETC jest jednym ze sposobów utrzymania bezpieczeństwa informacyjnego przy udzielaniu międzynarodowej pomocy humanitarnej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top