PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
DWUPOZIOMOWY MODEL CYBERNETYCZNY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Data publikacji: 10-07-2016
 
 
SLW 2016;44(1):42-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (21)
1.
Ansoff H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne. PWE Warszawa.
 
2.
Ashby W. R., (1963), Wstęp do cybernetyki. PWN, Warszawa.
 
3.
Dz. U. z dn. 2 lipca 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm., art. 4, ust. 1.
 
4.
Ficoń K. (2001), Systemy informatyczne przedsiębiorstw. BEL Studio Warszawa.
 
5.
Ficoń K. (2006), Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje. BEL Studio Warszawa.
 
6.
Gomółka Z., (2000), Cybernetyka w zarządzaniu. A.Wyd. Placet Warszawa.
 
7.
Gościński J.W. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu. PWN, Warszawa.
 
8.
Kay J. (1991), Economics and Business, “The Economic Journal”, January 1991, no 101.
 
9.
Kempisty M. (1973), Mały słownik cybernetyczny. WP Warszawa.
 
10.
Kodeks Cywilny, art. 55. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 
11.
Kodeks Spółek Handlowych z dn. 15 września 2000 r., art. 8 §2 i art. 22 §1. Dz.U. Nr 94, poz. 1037,
 
12.
Kossecki J. (1975), Cybernetyka społeczna. PWN Warszawa.
 
13.
Kowalewski J. (2008), O modelowaniu przedsiębiorstwa w ujęciu cybernetycznym. Zeszyty Naukowe AE Poznań nr 104/2008.
 
14.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1996), Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa.
 
15.
Kulik Cz., Tadeusiewicz R. (1974), Elementy cybernetyki ekonomicznej. AE Kraków.
 
16.
Lange O. (1965), Wstęp do cybernetyki ekonomicznej. PWN Warszawa.
 
17.
Leksykon Naukowo-Techniczny (1984) WN-T Warszawa.
 
18.
Penc J. (1997), Leksykon biznesu. A. Wyd. Placet Warszawa.
 
19.
Penc J. (2002), Zarządzanie strategiczne. Perspektywiczne myślenie -systemowe działanie. A. Wyd. Placet Warszawa.
 
20.
Rose J. (1973), Anatomia i fizjologia automatyzacji. WP Warszawa.
 
21.
Skowronek Cz, Sarjusz-Wolski Z. (1999), Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE,Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top