PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Analiza zagrożeń i ryzyka w systemie bezpieczeństwa logistycznego w oparciu o międzynarodowe wymagania jakościowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-09-2021
 
 
Data akceptacji: 31-12-2021
 
 
Data publikacji: 31-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Anna Klasa   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, gen Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;55(2):137-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Publikacja prezentuje analizę zagrożeń i ryzyka w systemie bezpieczeństwa logistycznego prowadzonego na podstawie międzynarodowych wymagań jakościowych. Określono problem badawczy oraz pytania badawcze. Wskazano także cel badań, hipotezy badawcze, przedmiot i obszar badań oraz określono próbę badawczą. Przedstawione zostały definicje zagrożenia i ryzyka oraz metodyka analizy i procesu zarządzania nimi w przedsiębiorstwie. W dalszej części artykułu zaprezentowano miejsce analizy zagrożeń i ryzyka w międzynarodowych standardach jakościowych. Przybliżono mechanizm analizy ryzyka jako narzędzia zapewnienia jakości w brytyjskich, amerykańskich i polskich procedurach obronnych. Na koniec przedstawiono przykład wdrażania wymagań systemu zarządzania jakością dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego w polskim przedsiębiorstwie. Analiza zagrożeń i ryzyka z nimi związanego na przykładzie i w oparciu o standardy międzynarodowe ma na celu uzasadnienie postawionych hipotez dotyczących wpływu analizy ryzyka na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Metody badawcze zastosowane to analiza przyczynowo - skutkowa, synteza informacji z zastosowaniem kojarzenia numerycznego i logicznego celem zebrania uporządkowanego materiału dowodowego. Rezultatem badań jest potwierdzenie postawionych hipotez dla procesu zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym i wpływa na osiąganie celów strategicznych przedsiębiorstwa. Kluczowym czynnikiem dla faktycznego wdrożenia analizy zagrożeń i ryzyka w przedsiębiorstwie jest przeszkolony personel stosownie do zajmowanych stanowisk. Dodatkowym czynnikiem jest sposób zrozumienie i wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top