PL EN
ORIGINAL PAPER
POSSIBILITY OF USING PROMETHEE II METHOD TO THE ASSESSMENT AND CHOICE OF MILITARY EQUIPMENT
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Instytut Transportu Samochodowego
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):131-144
 
ABSTRACT
The article are presented the possibility of using PROMETHEE II method to the assessment and choice of military equipment. This method is supported by a practical example. This method can be used as a decision support tool in the acquisition process of military equipment. These methods make use of the knowledge and experience of experts and assess every possible variant for meet multicriteria, while always the final decisions a man.
 
REFERENCES (5)
1.
Górny P. (2004). Elementy analizy decyzyjnej. Warszawa, AON.
 
2.
Mitkow Sz. (2013). Analiza wielokryterialna w procesie wyboru dostawcy systemu uzbrojenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2013, CD, 385.
 
3.
Mitkow Sz., Dębicka E. (2015). Wykorzystanie rozmytej metody AHP do oceny sprzętu wojskowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, CD.
 
4.
Mitkow Sz., Miszalski W. (2011). On certain acquisition procedures of armament and military equipment. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1/2011, 29.
 
5.
Trzaskalik T. (red.). (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. Warszawa, PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top