PL EN

List of reviewers in particular years

 
List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2023:
Sławomir AUGUSTYN,
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Igor BETKIER,
Wiktor BIERNIKOWICZ,
Anna BORUCKA,
Dorota BURCHART,
Ewa DĘBICKA,
Monika GÓRSKA,
Dariusz GRALA,
Grzegorz GRZECZKA,
Zdzisław HRYCIÓW,
Bartosz KOZICKI,
Dorota KRUPNIK,
Karolina LIS,
Dariusz NAGRABSKI,
Adam OSTANEK,
Małgorzata OZIĘBŁO,
Mieczysław PAWLISIAK,
Monika ROMAN,
Adam SADOWSKI,
Tomasz SMAL,
Wojciech SOKOŁOWSKI,
Ramona-Monica STOICA,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Tomasz WAŚNIEWSKI,
Marta WINCEWICZ-BOSY,
Daniela VOICU.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2022:
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Anna BORUCKA,
Dorota BURCHART,
Sławomir BYŁEŃ,
Ryszard CHROBAK,
Dariusz GRALA,
Maciej KAŹMIERCZAK,
Dorota KRUPNIK,
Mieczysław PAWLISIAK,
Grzegorz Zenon PILARSKI,
Adam RADOMYSKI,
Grzegorz ROSŁAN,
Adam SADOWSKI,
Konrad STAŃCZYK,
Zbigniew ŚCIBIOREK,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Denis WALENTYNOWICZ- LISOWIENKO,
Tomasz WAŚNIEWSKI,
Bernard WIŚNIEWSKI.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2021:
Andrzej BUJAK,
Andrzej BURSZTYŃSKI,
Andrzej ŚWIDERSKI,
Anna BORUCKA,
Anna RYCHŁY-LIPIŃSKA,
Bartosz PĄCZEK,
Bogdan GRENDA,
Dariusz GRALA,
Dorota BURCHART,
Ewa DĘBICKA,
Ilona URYCH,
Konrad STAŃCZYK,
Marcin CHRZĄŚCIK,
Marek KALWASIŃSKI,
Marian BRZEZIŃSKI,
Mieczysław PAWLISIAK,
Paweł LESZCZYŃSKI,
Paweł ŚLASKI,
Sławomir AUGUSTYN,
Sławomir BARTOSIEWICZ,
Szymon MITKOW,
Tadeusz WAŚCIŃSKI,
Tomasz JAŁOWIEC,
Władysław LEŚNIKOWSKI,
Włodzimierz FEHLER,
Zbigniew ŚCIBIOREK.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2020:

Zdzisław CUTTER,
Curteanu DORU,
Marina MARCHISIO,
Krzysztof FICOŃ,
Ilona JACYNA-GOŁDA,
Romuald MAŃKOWSKI,
Jaromir MARES,
Gerd MÜLENBECK,
Krystyna PIENIAK-LENDZION,
Yury PAULIUCHUK,
Andrzej BURSZTYŃSKI,
Vasile CARUTASU,
Joachim FOLTYS,
Laurian GHERMAN,
Roland JACHIMOWSKI,
Tomasz JAŁOWIEC,
Michał KŁODAWSKI,
Konrad LEWCZUK,
Ecaterina Liliana MIRON,
Agnieszka MISZTAL,
Cristian Emil MOLDOVEANU,
Emilian SZCZEPAŃSKI,
Zbigniew WIŚNIEWSKI,
Jolanta ŻAK,
Stjepan DOMJANČIĆ,
Monika Górska,
Luka MIHANOVIĆ,
Piotr Kryś.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2019:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2018:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2017:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2016:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Tomasz Jałowiec,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Wojciech Nyszk,
Joachim Foltys,
Zbigniew Wiśniewski,
Jaromir Mares,
Andrzej Świderski,
Janusz Płaczek,
Stanisław Smyk.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2015:

Andrzej Bursztyński,
Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Pavel Foltin,
Joachim Foltys,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Yurij Pauliuchuk,
Stanisław Smyk,
Andrzej Szymonik,
Zbigniew Wiśniewski
Tomasz Jałowiec,
Jaromir Mares.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2014:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Stanisław Paszkowski,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski,
Piotr Stępniak,
Pavel Foltin,
Joachim Foltys,
Romuald Mańkowski,
Krystyna Pieniak-Lendzion,
Stanisław Smyk,
Zbigniew Wiśniewski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2013:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Stanisław Paszkowski,
Yurij Pauliuchuk,
Andrzej Bursztyński,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2012:

Zdzisław Cutter,
Curteanu Doru,
Krzysztof Ficoń,
Romuald Mańkowski,
Gerd Mulenbeck,
Wojciech Nyszk,
Yurij Pauliuchuk,
Stanisław Smyk,
Piotr Stępniak,
Andrzej Szymonik,
Ryszard Wróblewski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2011:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Marian Brzeziński,
Stefan Włudyka.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2010:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Stefan Włudyka.


List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2009:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Andrzej Szymonik,
Stefan Włudyka.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2008:

Jan Figurski,
Zdzisław Kurasiński,
Julian Maj,
Andrzej Szymonik,
Stefan Włudyka.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2007:

Jan Figurski,
Zofia Jóźwiak,
Marian Laszczyk,
Franciszek Kuczmarski,
Stefan Włudyka,
Andrzej Janicki,
Szymon Mitkow,
Andrzej Wojeciechowski,
Jarosław Ziółkowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2006:

Zbigniew Bielecki,
Jan Figurski,
Zofia Jóźwiak,
Jacek Koronacki,
Franciszek Kuczmarski,
Marian Laszczyk,
Zygmunt Mierczyk,
Stefan Włudyka.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2005:

Zbigniew Bielecki,
Jan Figurski,
Jacek Koronacki,
Franciszek Kuczmarski,
Marian Laszczyk,
Zygmunt Mierczyk,
Włodzimierz Miszalski,
Stefan Włudyka.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2004:

Franciszek Kuczmarski,
Zbigniew Świątnicki,
Andrzej Janicki,
Ryszard Bochenek,
Stefan Włudyka,
Henryk Popiel,
Jacek Woźniak,
Paweł Ślaski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2003:

Zbigniew Świątnicki,
Ryszard Bochenek,
Piotr Zaskórski,
Stefan Włudyka,
Jacek Koronacki,
Włodzimierz Miszalski,
Jacek Woźniak,
Andrzej Wojciechowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2002:

Andrzej Janicki,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2001:

Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski,
Stefan Wojciechowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 2000:

Józef Paszkowski,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1999:

Władysław Giruć,
Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1998:

Włodzimierz Miszalski,
Ryszard Lewandowski,
Zbigniew Świątnicki.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1997:

Włodzimierz Miszalski,
Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Bogusław Adamczyk.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1996:

Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1995:

Jacek Woźniak,
Ryszard Lewandowski,
Leszek Orłowski,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1994:

Jacek Woźniak,
Włodzimierz Miszalski,
Bogusław Bis.

List of reviewers supporting Military Logistics Systems publication process in 1993:

Stanisław Świtalski,
Jacek Woźniak.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1992:

Stanisław Świtalski,
Jacek Woźniak,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1991:

Stanisław Świtalski,
Marian Socala,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1990:

Stanisław Świtalski,
Marian Socala,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1989:

Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1988:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1987:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Bronowiecki,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1986:

Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Kaczyński,
Marian Socała,
Włodzimierz Miszalski.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1985:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Socala,
Włodzimierz Miszalski,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1984:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Mieczysław Socala,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1982:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1981:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1980:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1979:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1978:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1977:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.

List of reviewers supporting Military Support Systems publication process in 1976:

Zdzisław Bobecki,
Mieczysław Kaczyński,
Jerzy Frankiewicz,
Józef Konieczny.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top