PL EN
ORIGINAL PAPER
ARMED CONFLICTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH MIGRATION MOVEMENTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):119-130
 
ABSTRACT
In the article authors presented characteristics of contemporary armed conflicts and international security environment as main reason of migration with particular emphasis to phenomenon of internally displaced people. Authors highlighted also fundamental role of uniformed services and legislation in shaping of national security environment.
 
REFERENCES (13)
1.
AJP-1(D) Allied Joint Doctrine, NSA, 2010.
 
2.
AJP-3.4(A) Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operation, NSA, 2010.
 
3.
AJP-3.4.1(A)(1) Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Peace Support, NSO, 2014.
 
4.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, 2013.
 
5.
Biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951r. oraz protokołem dodatkowym do niej z 1967r., Podręcznik, UNHCR, Genewa 1992, s.19.
 
6.
Doktryna Współpracy Cywilno-Wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9, MON, SGWP, Szkol. 805/2004, Warszawa, 2004.
 
7.
Gruszczak, A. 2011. Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna. W: W. Sokala, B. Zapała, Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, 9-19. Warszawa: BBN.
 
8.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, MSW, 2013.
 
9.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie szóste, Warszawa 2008.
 
10.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, PRM, Warszawa 05.11.2014.
 
11.
Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 19-20 Nov 2010.
 
12.
Trembecki, J. 2013. Operacje reagowania kryzysowego, W: A. Polak, J. Joniak, Sztuka wojenna. Warszawa: AON.
 
13.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top