PL EN
ORIGINAL PAPER
SELECTED PROBLEMS OF INTERNATIONAL LOGISTICS – INTERNATIONAL LOGISTICS SYSTEMS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):145-158
 
ABSTRACT
The article presents the conditions related to the creation and development of a relatively new field of knowledge and business, which is the international logistics. Subject as international logistics is in the current teaching offers WAT, for students majoring in logistics. This article includes a discussion on selected international logistics problems in the field of international logistics systems, and thus is an objective consideration. Presents the principles and stages of development of international logistics systems and issues related to the integration of the international market for goods and services. Also presents the principles and stages of development of international logistics systems. The article is the third in order of publication presenting issues in the field of international logistics force in WAT.
 
REFERENCES (15)
1.
Beier F. i Rutkowski K., Logistyka, Wyd. X, O.W. SGH, Warszawa 2004.
 
2.
Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1999.
 
3.
Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań 2004.
 
4.
Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, CH Beck, Warszawa 2009.
 
5.
Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.: Koncepcja krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, WROLOG, Wrocław 2009.
 
6.
Korczak J., Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
 
7.
Nowicka - Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000
 
8.
Pfohl H. C., Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 
9.
Pfohl Hans.C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 
10.
Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, WAE, Katowice 2006.
 
11.
Schary P. i Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży , WN PWN, Warszawa 2002.
 
12.
Zamkowska S., Zagożdżon B., Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska 2011.Artykuły:
 
13.
Mindur M., Zarys europejskiej polityki logistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
 
14.
Wasiak M., Powiązania systemu logistycznego Polski z globalnym makrosystemem logistycznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport 2010 Z. 75.
 
15.
Żak J., Jachimowski R., Jacyna I., Kłodawski M., Lewczuk K., Istota funkcji realizowanych przez podsystem krajowego systemu logistycznego, Czasopismo Logistyka 2010 Nr 4. ISSN czasopisma :1231-5478.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top