PL EN
ORIGINAL PAPER
INCREASE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION PROCESS USING THE JUST-IN-TIME
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):159-170
 
ABSTRACT
This article is dedicated to the issue of Just-in-Time method – by which in the enterprises there is observed increasing the efficiency of production processes. Article presents the essence and the main assumptions of the Just-in-Time method and a tool which is kanban. To illustrate the results, article has been enriched with the practical application of kanban cards in a manufacturing company. The aim of this article is to
 
REFERENCES (8)
1.
Antos K., Antos Ł., (2013). Just in Time jako metoda poprawy efektywności procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Logistyka (5).
 
2.
Bozarth C., Handfield R., B., (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Helion.
 
3.
Cox J., F., Blackstone J., H., (red.). (2002) APICS Dictionary. Virginia: Fall Church.
 
4.
Ficoń K., (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne. Warszawa: BEL Studio.
 
5.
Laskowska A., (2001). Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
6.
Penc J., (1997). Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski. Warszawa: Placet.
 
7.
Witkowski J., (1999). Logistyka firm japońskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top