PL EN
ORIGINAL PAPER
USE OF THE RAILWAY THEORY IN THE TRANSPORT ENTERPRISE DECISION-MAKING PROCESS
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
SLW 2019;50(1):65-78
 
ABSTRACT
The paper presents the concept of using the theory of mass service for the optimization analysis of a small transport company with one delivery van. The introduction presents the principles of the operation of mass service systems and the basic mathematical apparatus that was necessary at the stage of planning the development of the car's column of a selected service company. For the example transport company, basic quantitative parameters were set, which were the basis for a rational decision to increase the fleet.
 
REFERENCES (21)
1.
FAURE, R., BOSS, J. P., & LE GARFF, A. (1982). Badania operacyjne. Państwowe Wydaw. Naukowe.
 
2.
FICOŃ, K. (2006). Badania operacyjne stosowane: modele i aplikacje. BEL Studio.
 
3.
FICOŃ, K. (2006). Badania operacyjne stosowane: modele i aplikacje. BEL Studio. FILIPOWICZ, B. (1996). Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych: analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 
4.
GNIEDENKO, B., & KOWALENKO, N. (1971). Wstęp do teorii masowej obsługi. PWN Warszawa.
 
5.
HELLWIG, Z. (1968). Elementy rachunku probabilistycznego i statystyki matematycznej. Warszawa 1968.
 
6.
JACYNA, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydaw. Politechnika Warszawska, Warszawa.
 
7.
JACYNA, M. (1999). Wybrane zagadnienia modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 
8.
JACYNA, M., & ŻAK, J. (2012). Zastosowanie teorii kolejek do analizy i oceny procesu transportowego w centrum logistycznym. Logistyka, 4, 275-284
 
9.
KACPRZYK, J., & WĘGLARZ, J. (2002). Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Oficyna EXIT, Warszawa.
 
10.
KASPRZAK, T. (1974). Parametryczne zadanie wielokryterialnego wyboru (w:) Badania operacyjne w nowoczesnym zarządzaniu, red. T. Kasprzak, PWE, Warszawa.
 
11.
KISIELEWSKI, P., SOBOTA Ł. (2016). Zastosowanie teorii masowej obsługi do modelowania systemów transportowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(6), 600-604.
 
12.
KOPOCIŃSKI, B. (1973). Zarys teorii odnowy i niezawodności. Państwowe Wydaw. Naukowe.
 
13.
KOZUBSKI, J. (2000). Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
14.
KOZNIEWSKA, I., & WLODARCZYK, M. (1978). Modele odnowy, niezawodnosci i masowej obslugi. PWN, Warszawa, 335.
 
15.
KRAWCZYK, S. (1996). Badania operacyjne dla menedżerów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 
16.
OBRETENON, A., & DIMITROW, B. (1989). Teoria masowej obsługi: Poradnik. PWN.
 
17.
ROZENBERG, W., PROCHOROW, A. (1965). Teoria masowej obsługi. Warszawa: PWE.
 
18.
SOBCZYK, M. (2016). Statystyka. Warszawa: PWN.
 
19.
TIHONENKO, O. M. (2003). Modele obsługi masowej w systemach informacyjnych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 
20.
WOLSZCZAN, J. (1970). Zastosowania teorii masowej obsługi w transporcie samochodowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 
21.
Zítek, D. F. (1974). Stracony czas: elementy teorii obsługi masowej. Państwowe Wydawn. Naukowe.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top