PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Metoda ELECTRE I wspomagania decyzji w doborze organizacji przewozu ponadgabarytowego sprzętu jednostek wojskowych
Marianna Jacyna 1, A,C-F
,
 
Paweł Sweklej 2, C,E-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics, Poland
 
2
Military Institute of Armament Technology, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Michał Krzysztof Lasota   

Division of Transportation Systems Engineering and Logistics, Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Koszykowa 75, 00-662, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):19-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono przykład zastosowania wybranej metody rozważania wielokryterialnego. Celem podjętych badań było wyłonienie wodzących cech techniczno-technologicznych ponadnormatywnych zestawów niskopodwoziowych stosowanych w strukturach Wojska Polskiego i jednostkach Armii Stanów Zjednoczonych oraz wyłonienie najkorzystniejszego wariantu decyzyjnego przy użyciu metody wielokryterialnej ELECTRE I. Obszar badawczy analizowany w publikacji jest bardzo ważny z punktu widzenia jednostek wojskowych, z naciskiem na ciągle rosnącą masę całkowitą oraz wymiary tego typu pojazdów bojowych wykorzystywanych przez Wojsko Polskie. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczący istoty i znaczenia metod wielokryterialnych. Dokonano identyfikacji parametrów technicznych pojazdów wykorzystywanych w przewozach militariów uwzględniając ich indywidualne wyposażenie, niezbędne w trakcie organizacji przewozu. W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę wielokryterialną zespołów pojazdów stosowanych w przemieszczaniu najcięższych jednostek bojowych z zastosowaniem metody ELECTRE I. Analiza wyników wskazuje, że największy wpływ na przebieg badań miały parametry: maksymalne momenty obrotowe silników oraz dopuszczalna masa przewożonego ładunku. Przeprowadzone badania wskazują, że najkorzystniejszym rozwiązaniem okazał się zespół pojazdów oferowany przez Amerykański koncern Oshkosh.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top