PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Perspektywy rozwoju pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w systemach dystrybucji miejskiej w świetle aktualnej sytuacji na rynku paliw
Jakub Murawski 1, A-B,D
,
 
Piotr Pryciński 2, A-D,F
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Technology, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics, Faculty of Transport, Poland
 
2
Warsaw University of Technology, Division for Construction and Operation of Transport Means, Faculty of Transport, Poland
 
3
Silesian University of Technology, Department of Transport Systems, Traffic Engineering and Logistics, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 02-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Murawski   

Division of Transportation Systems Engineering and Logistics, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Warsaw University of Technology, Faculty of Transport, Koszykowa 75, 00-662, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):41-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W obecnych czasach problemy związane ze zrównoważonym transportem oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania na transportu stanowią istotny element agendy Unii Europejskiej jak i wielu krajów w Europie i na świecie. Jednocześnie na zwiększenie popularności pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych może mieć wpływ globalna sytuacja na rynku paliw kopalnych i rosnące ceny ropy naftowej. Ze względu na swoje cechy charakterystyczne, wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych jest zasadne zwłaszcza a miastach, zarówno w transporcie indywidualnym jak również w komunikacji miejskiej i w transporcie towarowym. W artykule skupiono się na analizie perspektyw dla wykorzystania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w systemach dystrybucyjnych (zwłaszcza w miastach). W związku z tym celem badawczym artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie są przewidywane trendy w zakresie poziomu wykorzystania pojazdów bezesmisyjnych i niskoemisyjnych w systemach dystrybucyjnych? Hipoteza badawcza zakłada, że poziom wykorzystania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w systemach dystrybucyjnych będzie rósł w najbliższych latach biorąc pod uwagę sytuację na globalnym rynku paliw. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano takie metody badawcze jak desk research (w tym analiza danych z rynku paliw) oraz krytyczny przegląd literatury. W ramach przeprowadzonych badań wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące funkcjonowania miejskich systemów dystrybucyjnych oraz dane techniczne poszczególnych pojazdów. W artykule zbadano możliwość wykorzystania pojazdów dostawczych o różnej ładowności, które mogą być wykorzystywane w systemach transportowych o zróżnicowanej specyfice. Z przeprowadzonych badań wynika, że biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku paliw, w perspektywie najbliższych 5-10 lat koszty eksploatacji pojazdów bezemisyjnych oraz niskoemisyjnych staną się niższe od kosztów eksploatacji pojazdów konwencjonalnych, co będzie prowadziło do zwiększenia poziomu ich wykorzystania w miejskich systemach dystrybucyjnych. Ponadto, warto zauważyć że wyżej opisany trend jest zgodny ze strategiami rozwoju transportu definiowanymi na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów. Uzyskane rezultaty badań mogą stanowić bazę dla dalszych praz nad opłacalnością i zasadnością wykorzystania pojazdów bezemisjynych oraz niskoemisyjnych w systemach logistyki miejskiej.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top