PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ
Partnerstwo z dostawcami w zgodzie z drogą Toyoty na przykładzie przedsiębiorstw sektora metalowego
 
Więcej
Ukryj
1
Czestochowa University of Technology, Department of Production Management, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-12-2022
 
 
Data akceptacji: 30-12-2022
 
 
Data publikacji: 31-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Monika Górska   

Department of Production Management, Poland, Politechnika Częstochowska Czestochowa University of Technology, Dąbrowskiego 69, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
SLW 2022;57(2):63-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Coraz częściej podejmując działania dotyczące przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze relacje pomiędzy dostawcą a odbiorcą, które są niezbędnym elementem decydującym o jego obecności na rynku. W tym obszarze coraz częściej doceniany jest również kapitał ludzki, wiedza oraz kapitał intelektualny, zwłaszcza w długim okresie. Coraz więcej przedsiębiorstw rozumie, że zarządzanie wiedzą, to krok w kierunku doskonalenia nie tylko wybranego procesu (w badanym przypadku w obszarze współpracy z dostawcami) ale również całej organizacji. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy w przedsiębiorstwach działających w Polsce w branży metalowej, załoga podświadomie wykorzystuje elementy zarządzania wiedzą - wdrażanie wypracowanych w przedsiębiorstwie praktyk, modyfikacja istniejących procedur postępowania, dzielenie się wiedzą w zespole, samodzielne działania usprawniające wykonywanie pracy- o których być może nigdy nie słyszała. Instrumentem badawczym, który pozwolił na uzyskanie wyników była ankieta. Najważniejszym elementem przeglądu otrzymanych wyników była analiza ważności czynników zarządzania wiedzą oraz ich wpływu na kształtowanie się wzajemnych relacji pomiędzy dostawcami i partnerami wybranych przedsiębiorstw branży metalowej w kontekście wybranych zasad zarządzania Toyoty. Przyjęte podejście umożliwiło zidentyfikowanie różnic w odpowiedziach ankietowanych w obu grupach przedsiębiorstw, dając jednocześnie podstawy do dalszych badań nad kierunkami doskonalenia współpracy z dostawcami wykorzystując elementy zarządzania wiedzą.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top