PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Implementacja Strategii Nowy Zielony Ład w Polsce jako szansa na restrukturyzację obszaru zielonej logistyki
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
The International University of Logistics and Transport, Faculty of Logistics and Transport, Poland
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-08-2022
 
 
Data akceptacji: 30-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Bogucka   

Wydział Logistyki i Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Sołtysowicka 19B, 51-168, Wrocław, Polska
 
 
SLW 2022;56(1):175-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem napisania artykułu jest implementacja strategii Nowego Zielonego Ładu jako kolejny etap redukcji emisji zanieczyszczeń we Wspólnocie Europejskiej. Przynależność do Wspólnoty Europejskiej niesie ze sobą wyzwania, które Polska jako członek musi realizować. Współczesny poziom uprzemysłowienia Państw niesie ze sobą komplikacje, z którymi świadome ekologicznie kraje muszą sobie poradzić. Dbanie o środowisko staje się synonimem świadomego człowieczeństwa. Konsekwencje idące z wciąż rozwijającej się gospodarki państw stwarzają zagrożenie dla czystości powietrza, którym oddychają ludzie. Stąd rodzi się potrzeba utworzenia strategii, która postawi za cel unowocześnienia technologii mającej na celu spowodowanie zerowej emisji zanieczyszczeń do 2050 roku. Implementacja strategii Nowego Zielonego Ładu wiąże się z prawnymi restrykcjami, które dla każdego członka Wspólnoty Unii Europejskiej powinno stwarzać wzór godzien naśladownictwa. W artykule przyjęto cel badawczy w postaci określenia roli implementacji nowo przyjętej Strategii Nowego Zielonego Ładu we wspólnocie Państw Unii Europejskiej. W artykule postawiono hipotezę, że Unia Europejska jako zjednoczona wspólnota Państw dąży do ujednolicania poziomu redukcji emisji zanieczyszczeń a strategia Nowego Zielonego Ładu łączy prawnie uwarunkowania koegzystencji Państw w Europie. Autorzy zastosowali metody badawcze w postaci desk reasearch ( analiza danych zastanych), analiza indywidualnych przypadków, analizy dokumentów prawnych oraz analizę piśmiennictwa naukowego. W artykule udowodniono , że implementacja Nowego Zielonego Ładu przez kraje członkowskie jest niezbędnym krokiem redukcji emisji zanieczyszczeń jako plan działania państw do 2050 roku.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top