PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej na rynku finansowym.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska, Polska
 
2
Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 14-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Liliana Lisowska   

Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 85, 02-524, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):149-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dynamiczny rozwój Internetu zdecydowanie wpływa na procesy gospodarcze w makro i mikro skali zmienia także oblicze współczesnej bankowości. Należy podkreślić, że w bankowości internetowej i bankowości mobilnej mamy do czynienia z całkowicie innymi problemami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w porównaniu z bankowością tradycyjną. W przypadku sektora bankowego jednym z pierwszych efektów wykorzystania Internetu było stworzenie nowej przestrzeni dla działalności rynkowej, na bazie innowacyjnych form zdalnej dystrybucji usług i kontaktu z klientami. W tym samym czasie pojawiły się zagrożenia naruszające bezpieczeństwo zawieranych transakcji i posiadanych lokat klientów banków. Dlatego omówienie tej problematyki jest uzasadnione z punktu widzenia społecznego i naukowego. W artykule omówiono pojęcia bankowości elektronicznej, internetowej i mobilnej oraz występujące zagrażania w tych formach bankowości. Celem niniejszego opracowania jest podjęta próba przeprowadzenia analizy zachodzących zmian w zakresie bankowości internetowej i mobilnej z uwzględnieniem występujących zagrożeń w tych formach bankowości. Przyjęto następującą tezę badawczą : Bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem rozwoju bankowości internetowej i mobilnej. Rozpoznanie czynników wpływających na bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej na rynku finansowym należy do podstawowych obowiązków banku i ich klientów. Problemy związane z bezpieczeństwem zdecydowanie wpływają na rozwój bankowości internetowej i mobilnej. W porównaniu z bankowością tradycyjną mamy tutaj do czynienia z o wiele większą liczbą zagrożeń. Powodują one wątpliwości wśród klientów, czy korzystanie z tej bankowości jest bezpieczne. Jest wiele problemów związanych z bezpieczeństwem. W artykule poruszone będą zagrożenia dotyczące bankowości internetowej i bankowości mobilnej w odniesieniu do klientów indywidualnych i ze strony banków. Wiedza na temat bezpieczeństwa powinna być na bieżąco aktualizowana i wprowadzana do przestrzeni publicznej. Banki porównywane będą z wykorzystaniem wskaźników ilościowych, takich jak ilość klientów, które określają pozycję banku na rynku finansowym.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top