PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wielowymiarowa analiza porównawcza rynku pracy w Stanach Zjednoczonych w czasie oddziaływania pandemii COVID-19 i jego wpływ na zapewnienie wsparcia logistycznego SZ USA stacjonujących w Polsce
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2021
 
 
Data akceptacji: 20-07-2021
 
 
Data publikacji: 20-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Kozicki   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SLW 2021;54(1):167-181
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą zatrudnionych i bezrobotnych w poszczególnych stanach USA w czterech grupach zmiennych zależnych w postaci: styczeń 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021 i jej wpływ na zapewnienie wsparcia logistycznego SZ USA stacjonujących w Polsce. Okres badawczy opracowania obejmuje oddziaływanie kryzysu wywołanego pandemią choroby zakaźnej COVID-19. Doprowadziła ona do gwałtownego wzrostu bezrobocia w kwietniu 2020 roku. Tak silnej i szybkiej dynamiki wzrostowej stóp bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano dotąd w historii. Przeprowadzona analiza przez US Bureau of Labor Statistics wskazuje na poważne szkody powstałe na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych poprzez oddziaływanie choroby zakaźnej COVID-19. Pod koniec listopada 2020 roku było o 9,8 mln mniej osób zatrudnionych niż w lutym (bez prac rolniczych, które mają charakter sezonowy) [https://www.weforum.org/agenda/2020/12/covid19-pandemic-usa-employment-inequality/; stan na dzień 27.03.2021]. Krajowa stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku rozpoczęła rok na poziomie 3,6% w styczniu i osiągnęła rekordowy poziom 14,7% w kwietniu. Od tego czasu stopa bezrobocia spadła, do około 6,7% w listopadzie, ale ożywienie było nierówne w przypadku kobiet i osób rasy czarnej, Latynosów i młodych ludzi nadal doświadczających wysokiego poziomu bezrobocia. Od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 rosła liczba osób długotrwale bezrobotnych [https://www.theguardian.com/business/2020/dec/31/us-unemployment-december-coronavirus; stan na dzień 27.03.2021]. Szacuje się, że pracę w Stanach Zjednoczonych straciło około 20 milionów ludzi. Do przeprowadzenia badań dane pobrano ze strony internetowej: https://www.bls.gov/. Poddano je grupowaniu, wnioskowaniu i rangowaniu. Ostatnim etapem badań było wyliczenie stóp bezrobocia w 4 grupach zmiennych zależnych i nakreślenie na wykresie słupkowym poprzez zastosowanie rangowania z wykorzystaniem mediany w czterech grupach zmiennych obserwowanych.
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top