PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
METODYKA WIELOMODELOWEGO PROGNOZOWANIA WYDATKÓW W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO
Szymon MITKOW 1, A-F
,
 
,
 
Grzegorz MIZURA 3, A-B,D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Instytut Logistyki
 
3
Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Kadr
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
SLW 2020;53(2):59-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu zaprezentowano metodykę wielomodelowego prognozowania wydatków w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Badania rozpoczęto od analizy literatury dotyczącej: planowania, prognozowania, wydatków, bezpieczeństwa ekonomicznego i pandemii COVID-19. W artykule przeprowadzono analizę szeregu czasowego wydatków poniesionych przez podmiot badań pod kątem wykrycia prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Rezultatem przeprowadzonych badań było wykrycie trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym. Analiza literatury i doświadczenie własne pozwoliły na wybór trzech modeli do prognozowania rozpatrywanych wydatków na przyszłość. Zbudowane modele zostały poddane analizie i ocenie poprzez wykorzystanie miernika MAPE pod kątem wyboru najkorzystniejszego modelu do prognozowania danych surowych. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
BARROW, C., BARROW, P. (1992). Business Plan. Warszawa; Wydawnictwo Businessman.
 
2.
BRZEZIŃSKI, M. (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa: WAT.
 
3.
DITTMANN, P. (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 
4.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H. (2000). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 
5.
GRIFFIN, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 
6.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.
 
7.
KOZICKI, B., BRYCZEK-WRÓBEL, P., GÓRNIKIEWICZ, M. (2020). The Impact of the Coronavirus Pandemic on Russia’s Economic Security: Analysis of Exchange Rates of Selected Currencies and Energy Resources. European Research Studies Journal, 23 (Special 3), 228-238.
 
8.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., & LISOWSKA, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport means, 1822-296.
 
9.
MAKRIDAKIS. S.G., WHEELWRIGHT. S.C., HYNDMAN. R.J., (1998). Forecasting methods and applications. New York: John Wiley and Sons.
 
10.
NOWAK, E. (1999). Rachunek kosztów. Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.
 
11.
NURZYŃSKA, A. (2016). Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich. Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
12.
SATOMI, E. ET AL. (2020). Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19 Considerações éticas. Einstein São Paulo, 18(2),1-5, DOI: 10.31744 / einstein_journal / 2020AE5775.
 
13.
STEINMAN, H., SCHREYÖGG, G. (1998). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje i przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
14.
STONER, J.A.F., FREEMAN, R.E., GILBERT, D.R. JR. (2011). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
15.
ZHU, N., ZHANG, D., WANG, W., LI, X., YANG, B., SONG, J. ET AL. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China. New England Journal of Medicine.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top