PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ELIMINACJA “WĄSKIEGO GARDŁA” W PROCESIE ZAOPATRZENIA SUROWCOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Supply Management Leaders (PMSL)
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
SLW 2020;52(1):95-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy procesu zaopatrzenia surowca w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży FMCG, która obejmuje dystrybucję towarów szybko zbywalnych. Na przykładzie przedsiębiorstwa opisano proces zaopatrzenia linii produkcyjnej, wskazano występujące problemy oraz zaproponowano propozycję usprawnienia procesu zaopatrzenia przez eliminacje „wąskich gardeł” w podprocesie prognozowania w aspekcie sezonowości wyrobów. Usprawnienie pozwoliło zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia braku dostępności towarów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (22)
1.
ARMISTED, C., & ROWLAND, P. (1996). Managing Business Processes.
 
2.
AUKSZTOL, J., & CHOMUSZKO, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej.
 
3.
BOZARTH, C., & HANDFIELD, R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice, 30.
 
4.
DAVENPORT, T. H. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Harvard Business Press.
 
5.
DITTMANN, I., DITTMANN, P., SZABELA-PASIERBIŃSKA, E., & SZPULAK, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Nieoczywiste-GAB Media.
 
6.
GALLAGHER, T. J., & ANDREW, J. D. (2000). Financial management: principles and practice. Prentice Hall.
 
7.
GRAJEWSKI, P. (2016). Organizacja procesowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
8.
HAMMER, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
HAMMER, M., & CHAMPY, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute.
 
10.
KOWALSKA-NAPORA, E. (2012). Projektowanie procesów logistycznych. Economicus, Szczecin, 12-36.
 
11.
LICZMAŃSKA, K. (2017). Znaczenie silnej marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie sektora FMCG. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, (24), 379-388.
 
12.
MALESZKA, A. (2000). Wprowadzenie do statystycznego zarządzanie procesem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
13.
MANGANELLI, R. L., & KLEIN, M. M. (1998). Reengineering: metoda usprawniania organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
MYSZAK, J. M. (2011). Business Process Reeingineering (BPR): przyszłość czy przeszłość biznesu. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, (2), 26.
 
15.
RUMMLER, G. A., & BRACHE, A. P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji, tłum. T. Ludwicki, PWE, Warszawa.
 
16.
SZYMONIK, A. (2010). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 1. Difin.
 
17.
SZYMONIK, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2. Difin.
 
18.
TWARÓG, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
19.
https://broneks.net/?smd_proce... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
20.
https://www.bm.pkobp.pl/media_... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
21.
https://www.przelewy24.pl/blog... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
22.
https://www.youtube.com/watch?... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top