PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROGNOZOWANIE KOSZTÓW CAŁKOWITYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ŁUKPLAST NA ROK 2020
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
SLW 2020;52(1):79-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszony został problem badawczy z zakresu analizy, oceny i prognozowania danych pierwotnych dotyczących zaewidencjonowanych kosztów w przedsiębiorstwie Łukplast w ujęciu dynamicznym. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu badań dotyczącą kosztów i ich podziału. Scharakteryzowano termin prognozowanie. Przeprowadzono wielowymiarową analizę danych pierwotnych. Poddano analizie szereg czasowy kosztów całkowitych oraz wykonano jego prognozowanie na 2020 rok w ujęciu miesięcznym. Uzyskana prognoza poddana została analizie i ocenie. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
ACAR, Y., & GARDNER JR, E. S. (2012). Forecasting method selection in a global supply chain. International Journal of Forecasting, 28(4), 842-848.
 
2.
BOX, G. E., JENKINS, G. M., REINSEL, G. C., & LJUNG, G. M. (2015). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.
 
3.
CYPLIK, P., PRUSKA, Ż., KUPCZYK, M. (2014). Prognozowanie w logistyce metody praktyczne i zastosowanie. Poznań: wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, 11-12.
 
4.
DITTMANN, P. (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie metody i ich zastosowanie, wydanie V zmienione i uzupełnione. Kraków: wyd. Nieoczywiste, 23-36.
 
5.
DITTMANN, P., SZABELA-PASIERBIŃSKA, E., DITTMANN, I., SZPULAK, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa – wydanie II zmienione i uzupełnione. Wyd. GAB Media, 15.
 
6.
FILASIEWICZ, A. (1977). Prognoza program plan, 1947-1977. Wiedza Powszechna, 18.
 
7.
FRUMOSU, F. D., KHAN, A. R., SCHIØLER, H., KULAHCI, M., ZAKI, M., & WESTERMANN-RASMUSSEN, P. (2020). Cost-sensitive learning classification strategy for predicting product failures. Expert Systems with Applications, 161, 113653.
 
8.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., & LISOWSKA, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport means 1235-1241.
 
9.
NOWAK, E. (2016). Analiza kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa CeDeWu. Wydanie I, 17-19.
 
10.
OU, T. Y., CHENG, C. Y., CHEN, P. J., & PERNG, C. (2016). Dynamic cost forecasting model based on extreme learning machine-A case study in steel plant. Computers & Industrial Engineering, 101, 544-553.
 
11.
SADOWSKA, B. (2017). Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: wyd. CeDeWu. wydanie I, 53.
 
12.
SAWICKI, K. (2000). Analiza kosztów firmy. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 18.
 
13.
SKOCZYLAS, K. (2010). Koszty i controlling logistyki w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 37.
 
14.
SKOWRONEK, CZ., SARJUSZ-WOLSKI, Z. (2008). Logistyka przedsiębiorstw. Warszawa: wyd. PWE, 272.
 
15.
Tekst jednolity ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.
 
16.
TWARÓG, J. (2003). Koszty logistyki przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, 15.
 
17.
ZHAO, H., SINHA, A. P., & BANSAL, G. (2011). An extended tuning method for cost-sensitive regression and forecasting. Decision Support Systems, 51(3), 372-383.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top