PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROGNOZOWANIE POTRZEB W DZIALE ŻYWNOŚCIOWYM
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Kadr
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Instytut Logistyki
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
SLW 2020;53(2):73-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykonanie prognozowania potrzeb w podmiocie badań na 2021 rok. Podmiotem badań jest instytucja funkcjonująca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem badań są planowane potrzeby i poniesione na ich pokrycie wydatki w dziale żywnościowym w zł. Poprzez zestawienie planowanych potrzeb i poniesionych na ich pokrycie wydatków zaobserwowano ich niebilansowanie się. Stało się to przesłanką do dalszych badań pod kątem prognozowania wydatków w celu określenia przyszłych potrzeb. Wybór metod do prognozowania poprzedzony był wykonaniem wielowymiarowych analiz porównawczych i ich oceną. Badania rozpoczęto od poszukiwania prawidłowości w postaci trendu i sezonowości poprzez analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków działu żywnościowego. Analizy pozwoliły na stwierdzenie braku wyraźnych prawidłowości w postaci trendu i sezonowości rządzących szeregiem czasowym wydatków w dziale żywnościowym od stycznia 2014 do listopada 2020 roku. Zaobserwowano jedynie nieznaczny trend malejący oraz słabą/mało wyraźną sezonowość w ujęciu miesięcznym. Wykrycie prawidłowości pozwoliło dobrać metody do prognozowania wydatków w dziale żywnościowym na przyszłość, do których zaliczono: Holta‒Wintersa i metodę naiwną. Analiza porównawcza dwóch metod prognozowania pozwala na wybór najlepszej. Implikacją praktyczną jest stwierdzenie, że przyszłe potrzeby można naliczać, prognozując poniesione wydatki. Do ustalenia przyszłych prognoz można/należy wykorzystać modele prognozowania dostępne w literaturze. Planowanie potrzeb poprzez prognozowanie poniesionych na ich zabezpieczenie wydatków w ujęciu dynamicznym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
BENTKOWSKA-SENATOR, K., KORDEL, Z., WAŚKIEWICZ, J., (2011). Koszty w transporcie samochodowym. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego, s. 21.
 
2.
BRZEZIŃSKI, M., (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa: WAT.
 
3.
DITTMANN, P., (2016). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 
4.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., (2011). Statystyka. Warszawa: Difin.
 
5.
KOZICKI, B., (2020). A New Method for Planning Needs in Terms of Security. 35th International Business Information Management, Sewilla, Hiszpania.
 
6.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., & LISOWSKA, A. (2018). Cost forecast in a shipping company. Transport means, 1822-296.
 
7.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., (1998). Forecasting methods and applications. New York: John Wiley and Sons.
 
9.
MANURUNG, H., (2020). Russia‒ASEAN relations during COVID-19 pandemic. https://www.researchgate.net/p....
 
10.
NOWAK, E., (1999). Rachunek kosztów. Wrocław: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN.
 
11.
NURZYŃSKA, A. (2016). Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich. Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
12.
SATOMI, E. ET AL. (2020). Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19 Considerações éticas. Einstein, São Paulo, 18(2), 1-5, DOI: 10.31744 / einstein_journal / 2020AE5775.
 
13.
SZUBRYCHT, T. (2006). Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 47, 87-98.
 
14.
ZHU, N., ZHANG, D., WANG, W., LI, X., YANG, B., SONG, J. ET AL., (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China. New England Journal of Medicine.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top