PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
SLW 2020;53(2):87-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wartość pracy przewozowej nieustannie wzrasta, co przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów transportowych. W Polsce głównym rodzajem transportu jest transport drogowy, na co wskazują dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Głównymi czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest liczba wypadków, rannych oraz ofiar wypadków drogowych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego lub jego skutki opracowywane są coraz nowsze rozwiązania infrastrukturalne w zakresie ruchu drogowego oraz systemy montowane w pojazdach. Mimo znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego wskaźniki dotyczące wypadkowości, rannych oraz ofiar wypadków drogowych są coraz mniejsze, co świadczy o poprawnym działaniu nowoczesnych rozwiązań.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
ANTONIUK, M., GUMIŃSKA, L., JELIŃSKI, Ł., & WACHNICKA, J. (2014). Wpływ barier ochronnych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka, (4), 46-53.
 
2.
GRZELAK, M., & BORUCKA, A. (2019). Ocena Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce. Systemy Logistyczne Wojsk, (51), 17-28.
 
3.
BRZEZIŃSKI, M. (2007). Systemy w logistyce. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
4.
BUCZKO, J., (2017). Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
 
5.
CHALECKI, M., (2015). Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informatory techniczne Bosch.
 
6.
CANARD (2020). Funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru w 2019 roku.
 
7.
HADRYŚ, D., & MAŁEK, K. (2019). Ochronne bariery drogowe. Magazyn Autostrady.
 
8.
JACYNA, M. (2009). Wybrane zagadnienia modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
9.
KORNALEWSKI, L., MALASEK, J., & SZCZEPANIAK, Z. (2014). Pionowe znaki drogowe o zmiennej treści: właściwości techniczno-użytkowe. Drogownictwo.
 
10.
KRYSTEK, R. (2010). Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu: Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. Tom III. WKŁ.
 
11.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU (2013). Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013 – 2020, Warszawa.
 
12.
ORŁOWSKI, K., & KALINOWSKI, D. (2019). Kalkulator oceny ryzyka wypadku drogowego jako narzędzie wspomagające proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie transportowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 
13.
PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę.
 
14.
WICHER, J. (2012). Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
15.
https://www.naviexpert.pl/blog... (data dostępu: 02.12.2020).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top