PL EN
ORIGINAL PAPER
ROAD SAFETY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
SLW 2020;53(2):87-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The value of the transport performance is constantly increasing, which contributes to the increased traffic of transport vehicles. In Poland, the main kind of transport is the road transport, as indicated by the data published by the Central Statistical Office. The main factors determining the safety of the road transport system are the number of accidents, injuries and victims of road accidents. In order to minimize the risk of a road accident occurrence or its consequences, newer infrastructure solutions in the field of road traffic and systems installed in vehicles are developed. Despite a significant increase in road traffic, the rates of accidents, injuries and victims of road accidents are decreasing, which proves that modern solutions are working properly.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
ANTONIUK, M., GUMIŃSKA, L., JELIŃSKI, Ł., & WACHNICKA, J. (2014). Wpływ barier ochronnych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Logistyka, (4), 46-53.
 
2.
GRZELAK, M., & BORUCKA, A. (2019). Ocena Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce. Systemy Logistyczne Wojsk, (51), 17-28.
 
3.
BRZEZIŃSKI, M. (2007). Systemy w logistyce. Wojskowa Akademia Techniczna.
 
4.
BUCZKO, J., (2017). Bezpieczeństwo w komunikacji publicznej i transporcie. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
 
5.
CHALECKI, M., (2015). Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informatory techniczne Bosch.
 
6.
CANARD (2020). Funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru w 2019 roku.
 
7.
HADRYŚ, D., & MAŁEK, K. (2019). Ochronne bariery drogowe. Magazyn Autostrady.
 
8.
JACYNA, M. (2009). Wybrane zagadnienia modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
9.
KORNALEWSKI, L., MALASEK, J., & SZCZEPANIAK, Z. (2014). Pionowe znaki drogowe o zmiennej treści: właściwości techniczno-użytkowe. Drogownictwo.
 
10.
KRYSTEK, R. (2010). Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu: Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce. Tom III. WKŁ.
 
11.
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU (2013). Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013 – 2020, Warszawa.
 
12.
ORŁOWSKI, K., & KALINOWSKI, D. (2019). Kalkulator oceny ryzyka wypadku drogowego jako narzędzie wspomagające proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie transportowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 
13.
PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę.
 
14.
WICHER, J. (2012). Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 
15.
https://www.naviexpert.pl/blog... (data dostępu: 02.12.2020).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top