PL EN
ORIGINAL PAPER
ARMED FORCES LOGISTICS AS A PART OF PROCESS ORIENTED ORGANIZATION
 
 
 
More details
Hide details
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
SLW 2020;53(2):103-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article refers to the discussion on considering the armed forces as a process oriented organization and the role and place of logistics as its element. The location of logistics in the system of processes taking place in the armed forces was indicated, the architecture of the logistic resource management process was proposed, and the process links between the logistic resource management process and the processes that are part of its environment were characterized. The essence of links within the logistics process was also indicated. The summary indicates the potential benefits of using the process approach for the functioning of the logistics of the armed forces and formulates final conclusions.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (13)
1.
BRZEZIŃSKI M. (2005). Logistyka Wojskowa. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 
2.
DZIEDZIC J. (2020). Siły Zbrojne – organizacją procesową. Konferencja naukowa pt. Nauka dla obronności i środowiska organizowana przez Politechnikę Poznańską. 24.09.2020. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - ITWL.
 
3.
FICOŃ, K. (2015). Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza BEL Studio Sp. z o.o.
 
4.
GRAJEWSKI, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
GRAJEWSKI, P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
6.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Art. 26 (Dz. U. z 2009 r. nr 114 poz.946 z dnia 21.10.2009).
 
7.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2003). Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 255/MON z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2003r. Nr. 14, poz. 160).
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ (2014). Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymogi w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 7 stycznia 2014r. poz. 11).
 
9.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2009). Metodyka analiz i optymalizacji procesów logistycznych w resorcie Obrony Narodowej. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.
 
10.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2011). Metodyka opisu procesów zarządzania zasobami resortu Obrony Narodowej. Warszawa: Opracowanie wewnętrzne Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON.
 
11.
SZTABU GENERALNY WOJSKA POLSKIE. (2005). Materiały konferencyjne (2005), Kierunki rozwoju informatyzacji logistyki. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i kierowanie logistyką. Wydawnictwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sygn. Logistyka Wewnętrzna 3/2005.
 
12.
Ustawa z 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz.U. z 2001r. nr 122 poz. 1320).
 
13.
Zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. (Dz. Urz. MON 2013.291) [online]. https://sip.lex.pl/akty-prawne... (dostęp: 30.12.2020).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top