PL EN
ORIGINAL PAPER
CIVIL DEFENSE POTENTIAL IN THE DEFENSE SYSTEM OF POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
SLW 2020;53(2):115-131
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the issue of the National Civil Defence in the polish defense system. An attempt was made to describe the current potential of this organization in the context of its tasks. The assessment was made on the basis of both publications of state institutions controlling civil defense system as well as own research conducted in the province of Mazowieckie.
 
REFERENCES (13)
1.
GÓRSKI, S. (2016). Współczesna ochrona ludności. Aspekty prawne i organizacyjne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
2.
JAGIEŁŁO-SZOSTAK, A. (2017). Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO)–geneza i działalność. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 37-48.
 
3.
KACZMAREK, B., ŁEPKOWSKI, W., ZDRODOWSKI, B. (red.). (2008). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
4.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2015). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2014 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
5.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2017). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2016 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
6.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2018). Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP,.
 
7.
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (2012). Ocena stanu przygotowania obrony cywilnej w Polsce. Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa: Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej PSP.
 
8.
OLEJARZ, T., (2014). Obrona cywilna w systemie obronnym państwa. Modern Management Review, vol. XIX.
 
9.
Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r., (Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175).
 
10.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (2013). Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, KPB-4101-02/2011, Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli 2013,.
 
11.
SIKORA, K. (2015). Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP. Studia Iuridica Lublinensia, 24(1), 107-119.
 
12.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).
 
13.
Wystąpienie pokontrolne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DKiSW-K-I-092-6/2016 (DKiSW-M-092-2/2016) z dnia 6 października 2016 r., https://archiwumbip.mswia.gov.....
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top