PL EN
ORIGINAL PAPER
ELIMINATION "BOTTLENECK" IN THE RAW MATERIALS SUPPLY IN PRODUCTION COMPANY
 
More details
Hide details
1
Polish Supply Management Leaders (PMSL)
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):95-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes the process of raw material supply in a FMCG manufacturing company, which includes the distribution of fast moving consumer goods. Using the example of a company, the process of supplying the production line was described, the existing problems were identified and a solution was proposed to improve the supply process by eliminating bottlenecks in the sub-process of forecasting in terms of seasonality of products. The improvement made it possible to reduce the probability of non-availability of goods.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (22)
1.
ARMISTED, C., & ROWLAND, P. (1996). Managing Business Processes.
 
2.
AUKSZTOL, J., & CHOMUSZKO, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej.
 
3.
BOZARTH, C., & HANDFIELD, R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice, 30.
 
4.
DAVENPORT, T. H. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Harvard Business Press.
 
5.
DITTMANN, I., DITTMANN, P., SZABELA-PASIERBIŃSKA, E., & SZPULAK, A. (2016). Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Nieoczywiste-GAB Media.
 
6.
GALLAGHER, T. J., & ANDREW, J. D. (2000). Financial management: principles and practice. Prentice Hall.
 
7.
GRAJEWSKI, P. (2016). Organizacja procesowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
8.
HAMMER, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
HAMMER, M., & CHAMPY, J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute.
 
10.
KOWALSKA-NAPORA, E. (2012). Projektowanie procesów logistycznych. Economicus, Szczecin, 12-36.
 
11.
LICZMAŃSKA, K. (2017). Znaczenie silnej marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie sektora FMCG. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, (24), 379-388.
 
12.
MALESZKA, A. (2000). Wprowadzenie do statystycznego zarządzanie procesem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
13.
MANGANELLI, R. L., & KLEIN, M. M. (1998). Reengineering: metoda usprawniania organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
MYSZAK, J. M. (2011). Business Process Reeingineering (BPR): przyszłość czy przeszłość biznesu. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, (2), 26.
 
15.
RUMMLER, G. A., & BRACHE, A. P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji, tłum. T. Ludwicki, PWE, Warszawa.
 
16.
SZYMONIK, A. (2010). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 1. Difin.
 
17.
SZYMONIK, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2. Difin.
 
18.
TWARÓG, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania.
 
19.
https://broneks.net/?smd_proce... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
20.
https://www.bm.pkobp.pl/media_... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
21.
https://www.przelewy24.pl/blog... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
22.
https://www.youtube.com/watch?... (dostęp z dnia 23.10.2019).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top