PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI W SFERZE ZAOPATRZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU METALOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):81-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę występujących relacji pomiędzy odbiorcami a dostawcami ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa. Zwrócono uwagę na obszary, które wpływają na kształtowanie tych relacji i konieczność ich ciągłego doskonalenia. Zaprezentowane zostały wyniki badania opartego na ocenach rankingowych. Przy czym zbadano ogólną tendencję sektora metalowego w kontekście konieczności wprowadzenia zmian w istniejących relacjach. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych pracowników dziesięciu przedsiębiorstw, zidentyfikowano główne efekty jakie przynoszą przedsiębiorstwom wzajemne relacje ze swoimi kontrahentami.
 
REFERENCJE (8)
1.
Ciesielski, M., (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa, PWE.
 
2.
Harrison, A., Hoek, R., (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa, PWE.
 
3.
Liker, J., K., (2004). Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 
4.
Liker, J., K., Meier, D., P., (2011). Droga Toyoty. Fieldbook. Warszawa, MT Biznes.
 
5.
Sako, M., (1992). Prices, Quality and Trust: Inter-firm relations In Britan and Japan. Cambridge, Cambridge University Press.
 
6.
Sulejewicz, A. (1997). Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
 
7.
Witkowski, J., (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, PWE.
 
8.
Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień B., (2008). Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top