PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZNACZENIE RUROCIĄGÓW NATO W ŁAŃCUCHU DOSTAW PALIW DO WOJSK
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
SLW 2020;52(1):171-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja - z odniesieniem do historii budowy rurociągu pod Kanałem La Manche tzw. Operacji PLUTO jako innowacyjnego elementu dostaw paliw na kontynent w ramach operacji OVERLORD oraz aktualnie funkcjonującego w Europie Środkowej wielonarodowego systemu rurociągów paliwowych NATO (CEPS - Central Europe Pipeline System) wraz z infrastrukturą (rafinerie, porty morskie, bazy paliwowe, bazy lotnicze i inne urządzenia). Nakreślono odpowiedzialność władz NATO za kreowanie polityki paliwowej w obszarze magazynowania i dystrybucji w ramach tego systemu. Zasadniczy człon artykułu dotyczy CEPS jako znaczącego elementu łańcucha dostaw paliw na lotniska wojskowe i cywilne oraz do składów paliwowych sił lądowych NATO, zmniejszając tym samym koszty operacyjne w tytułu jego użytkowania.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (9)
1.
AJP, N. S. (2017). Allied Joint Doctrine. Edition E, Version, 1(2017), 72-73.
 
2.
Faringdon, H. (1989). Strategic geography: NATO, the Warsaw pact, and the superpowers. Routledge, 187-188.
 
3.
MON (2014). Zasady zabezpieczenia paliwowego DD/4.7(A) Szkol. 877/2013, MON, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
 
4.
Woźniak, J. (2008). Uwarunkowania doktrynalne NATO w zakresie zaopatrywania wielonarodowych sił zbrojnych w MPS. Systemy Logistyczne Wojsk, (34), 107-114.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top