PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
POMIAR KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO WSKAŹNIKIEM VAIC TM
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):91-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga pomiaru wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, zarówno aktywów materialnych, jak i aktywów niematerialnych. Wśród aktywów niematerialnych to kapitał intelektualny jest kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty metody VAICTM jako jednej z metod pomiaru kapitału intelektualnego oraz zastosowania w praktyce wskaźnika intelektualnej wartości dodanej VAICTM. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych na wybranych przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bratnicki M., (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 
2.
Edvinsson L., Malone M., S., (2001),: Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 
3.
Fijałkowska J., (2013), VAICTM jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, R.,11 nr 1 cz.2, www.wzr.pl/pim/2013_1_2_5.pdf (dostęp 09.04.2015).
 
4.
Fitz-Enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
5.
Guthrie J., Federica R., Dumay J., Reflections and projections: A decade of Intellectual Capital Accounting Research, The British Accounting Review, Vol. 44.
 
6.
Jarugowa A., Fijałkowska J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK Gdańsk.
 
7.
Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Marcinkowska M., (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Mroziewicz M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 
10.
Nahapiet J., Ghoshal S., (1999), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[w:] Human Resource Management. Critical Perspectives on Business and Management, red. M. Poole, tom 3, Routlege, New York.
 
11.
Nazari J., A., Herremans I., R., (2007), Extended VAIC model: measuring intellectual capital components, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 8, No. 4.
 
12.
Pulić A., (2004), Intellectual capital – does it create or destroy value?, “Measuring Business Excellence”, Vol. 8, Iss.1.
 
13.
Skrzypek E., (2009), Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E., Skrzypek, A.,Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 
14.
Sokołowska A., (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K., Perechuda, PWN, Warszawa.
 
15.
Stańczyk J., Kryński Z., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M., G., Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, www.niv.rzeszow.pl/Zeszyt10/17.pdf (dostęp 09.04.2015).
 
16.
Ujwary-Gil A., (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
17.
Urbanek G., (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
18.
www.awbud.pl.
 
19.
www.budimex.pl.
 
20.
www.elbudowa.com.pl.
 
21.
www.instalkrakow.pl.
 
22.
www.mostostal.waw.pl.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top