PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROGRAMOWANIE PRAC NORMALIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 R.
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
 
 
Data publikacji: 30-09-2018
 
 
SLW 2018;48(1):285-299
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zawarto krótką charakterystykę kontynuacji rozpoczętych w 2013 r. działań Unii Europejskiej na rzecz rozwoju, doskonalenia aktualnych i planowanych zamierzeń w obszarze normalizacji i rozwiązań systemowych w tym obszarze. Odniesiono się także do najważniejszych kierunków tej działalności w zakresie regulacji prawnych systemu, wytycznych i zaleceń dla europejskich organizacji normalizacyjnych a także organizacji mających istotny wpływ na kształtowanie tej działalności. Zwrócono uwagę na podejmowane, wspólne inicjatywy dotyczące normalizacji oraz przyjęte kierunki na rzecz wspierania działań, jakie należy podjąć do 2019 r., by usprawnić europejski system normalizacji. Zaakcentowano działania mobilizujące instytucje UE oraz europejską wspólnotę normalizacyjną na rzecz doskonalenia systemu. Szczególną uwagę zwrócono na wrażliwe sektory gospodarcze wspólnoty, takie jak: bezpieczeństwo energetyczne, obronność, bezpieczeństwo, interoperacyjność oraz cyberbezpieczeństwo, etc. W programie znalazło się także miejsce dla problematyki potrzeby edukacji oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, jako jeden z priorytetów działalności normalizacyjnej na 2018 r.
 
REFERENCJE (9)
1.
Kochański T., Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Polsce w latach 2010-2014.Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2015.
 
2.
Miszalski W., Mitkow Sz., On certain methodologies of technology assessment for national security, Studia Bezpieczeństwa Narodowego (Zeszyt 1/2011, str. 27-50).
 
3.
Mitkow Sz., Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Rozprawa habilitacyjna, AMW, Gdynia 2015.
 
4.
Pawlisiak M., Systemy logistyczne determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, WAT, Warszawa 2016.
 
5.
Rogowski B., H.Popiel, Program prac Unii Europejskiej w zakresie normalizacji na 2015r. – wyd. Studia Bezpieczeństwa Narodowego (zeszyt nr 5/2014, str. 315-327).
 
6.
Szweitzer T. (red.), Normalizacja. Wydanie trzecie zmienione, PKN, Warszawa 2013.
 
7.
Roczny program prac unii w zakresie normalizacji europejskiej na 2018 r. Bruksela, stan na 25.8.2017 r. COM(2017) 453 final.
 
8.
Strategia normalizacyjna Unii Europejskiej – przewodnik z 2 czerwca 2011, http://eur– lex.europa.eu – 20.03.2013 r.
 
9.
https://www.pkn.pl/. materiały dostępne na 19.04.2018.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top